< Previous | Contents | Next >

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana, Ylöjärvi


Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä oppilaan huoltajien kanssa. Laadittaessa pedagogisia asiakirjoja koteihin ollaan aina yhteydessä. Huoltajilla on oikeus tulla kuulluksi. Erityisen tuen päätöstä valmisteltaessa kuullaan huoltajia kirjallisesti.