Hyppää sisältöön

Opetussuunnitelman yleiset sisällöt

6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa 74

6.1.1 Formatiivinen arviointi 74

6.1.1.1 Formatiivinen arviointi, Ylöjärvi 75

6.1.2 Summatiivinen arviointi 75

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet 76

6.2.1 Arvioinnin yleiset periaatteet, Ylöjärvi 77

6.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi 79

6.4 Työskentelyn arviointi 80

6.5 Käyttäytymisen arviointi 80

6.5.1 Käyttäytymisen arviointi, Ylöjärvi 81

6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 81

6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 81

6.6.1.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain, Ylöjärvi 82

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 82

6.6.2.1 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan, Ylöjärvi 83

6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet 83

6.7.1 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet, Ylöjärvi 84

6.8 Perusopetuksen päättöarviointi 85

6.8.1 Päättöarvosanan muodostaminen 85

6.8.2 Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi 85

6.8.3. Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa 86

6.8.4 Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa 87

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 87

6.8.5.1 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa, Ylöjärvi 87

6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi 88

6.8.6.1 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi, Ylöjärvi 88

6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin 88

6.10 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 89

6.11 Todistukset 89

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa 89

6.11.2 Lukuvuositodistus 90

6.11.2.1 Lukuvuositodistus, Ylöjärvi 91

6.11.3 Välitodistus 92

6.11.3.1 Välitodistus, Ylöjärvi 93

6.11.4 Erotodistus 93

6.11.5 Perusopetuksen päättötodistus 94

6.11.5.1 Perusopetuksen päättötodistus, Ylöjärvi 96

6.12 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset 96

6.12.1 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset, Ylöjärvi 97

6.13 Paikallisesti päätettävät asiat 97

6.13.1 Käyttäytymisen arviointi luokilla 4–9, Ylöjärvi 98

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 100

7.1.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet, Ylöjärvi 101

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 102

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 102

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana, Ylöjärvi 103

7.2 Yleinen tuki 103

7.3 Tehostettu tuki 104

7.3.1 Pedagoginen arvio 104

7.3.1.1 Pedagoginen arvio, Ylöjärvi 105

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 105

7.3.2.1 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana, Ylöjärvi 107

7.4 Erityinen tuki 108

7.4 Erityinen tuki, Ylöjärvi 109

7.4.1 Pedagoginen selvitys 109

7.4.1.1 Pedagoginen selvitys, Ylöjärvi 110

7.4.2 Erityisen tuen päätös 110

7.4.2.1 Erityisen tuen päätös, Ylöjärvi 111

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 112

7.4.3.1 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, Ylöjärvi 114

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 114

7.4.4.1 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen, Ylöjärvi 116

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus 116

7.4.5.1 Pidennetty oppivelvollisuus, Ylöjärvi 117

7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 118

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot 120

7.5.1 Tukiopetus 120

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 120

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 121

7.5.3.1 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet, Ylöjärvi 122

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat 123

Päivitetty: 13.10.2021