Hyppää sisältöön

Opetussuunnitelman yleiset sisällöt

6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

6.1.1 Formatiivinen arviointi 73

6.1.1.1 Formatiivinen arviointi, Ylöjärvi 74

6.1.2 Summatiivinen arviointi 74

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet

6.2.1 Arvioinnin yleiset periaatteet, Ylöjärvi 76

6.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi

6.4 Työskentelyn arviointi

6.5 Käyttäytymisen arviointi

6.5.1 Käyttäytymisen arviointi, Ylöjärvi 80

6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 80

6.6.1.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain, Ylöjärvi

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 81

6.6.2.1 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan, Ylöjärvi 82

6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

6.7.1 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet, Ylöjärvi 83

6.8 Perusopetuksen päättöarviointi

6.8.1 Päättöarvosanan muodostaminen 84

6.8.2 Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi 84

6.8.3. Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa 85

6.8.4 Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa 86

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 86

6.8.5.1 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa, Ylöjärvi 86

6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi 87

6.8.6.1 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi, Ylöjärvi 87

6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin

6.10 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

6.11 Todistukset

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa 88

6.11.2 Lukuvuositodistus 89

6.11.2.1 Lukuvuositodistus, Ylöjärvi 90

6.11.3 Välitodistus

6.11.3.1 Välitodistus, Ylöjärvi 92

6.11.4 Erotodistus 92

6.11.5 Perusopetuksen päättötodistus 93

6.11.5.1 Perusopetuksen päättötodistus, Ylöjärvi 95

6.12 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset

6.12.1 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset, Ylöjärvi 96

6.13 Paikallisesti päätettävät asiat

6.13.1 Käyttäytymisen arviointi luokilla 4–9, Ylöjärvi 97

Päivitetty: 4.3.2022