Hyppää sisältöön

Opetussuunnitelman yleiset sisällöt

6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa  

6.1.1 Formatiivinen arviointi  

6.1.1.1 Formatiivinen arviointi, Ylöjärvi  

6.1.2 Summatiivinen arviointi  

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet  

6.2.1 Arvioinnin yleiset periaatteet, Ylöjärvi  

6.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi  

6.4 Työskentelyn arviointi  

6.5 Käyttäytymisen arviointi  

6.5.1 Käyttäytymisen arviointi, Ylöjärvi  

6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana  

6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain  

6.6.1.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain, Ylöjärvi  

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan  

6.6.2.1 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan, Ylöjärvi  

6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet  

6.7.1 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet, Ylöjärvi  

6.8 Perusopetuksen päättöarviointi  

6.8.1 Päättöarvosanan muodostaminen  

6.8.2 Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi  

6.8.3. Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa  

6.8.4 Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa  

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa  

6.8.5.1 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa, Ylöjärvi  

6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi  

6.8.6.1 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi, Ylöjärvi  

6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin  

6.10 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  

6.11 Todistukset  

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa  

6.11.2 Lukuvuositodistus  

6.11.2.1 Lukuvuositodistus, Ylöjärvi  

6.11.3 Välitodistus  

6.11.3.1 Välitodistus, Ylöjärvi  

6.11.4 Erotodistus  

6.11.5 Perusopetuksen päättötodistus  

6.11.5.1 Perusopetuksen päättötodistus, Ylöjärvi  

6.12 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset  

6.12.1 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset, Ylöjärvi  

6.13 Paikallisesti päätettävät asiat  

6.13.1 Käyttäytymisen arviointi luokilla 4–9, Ylöjärvi  

Päivitetty: 15.8.2022