Hyppää sisältöön

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Palveluihin kuuluvat mm. terveystarkastukset ja rokotukset sekä seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn sekä päihde- ja mielenterveyteen liittyvät asiat. Myös äkillisesti sairastuneiden opiskelijoiden ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien hoito on osa opiskeluterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollossa toimivat terveydenhoitaja ja lääkäri. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa opiskeluhuollon muiden toimijoiden kesken. Käynnit ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja tarjotaan opiskelijoille kotikunnasta riippumatta.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat vastaanottoajat ajanvarauksella sekä ilman, päivittäinen puhelinneuvonta sekä mahdollisuus asioida sähköisesti (Wilma, e-Terveyspalvelut).

Terveystarkastukset

Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoita kutsutaan terveydenhoitajan terveystarkastukseen. Terveystarkastuksessa käydään keskustellen läpi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä opiskelijoiden itse esiin nostamia asioita.

Toisen lukuvuoden opiskelijat kutsutaan lääkärin terveystarkastukseen. Pojilla tämä toteutuu yhdistettynä puolustusvoimien ennakkoterveystarkastukseen (kutsunnat). Kolmantena lukuvuonna sovittuja terveystarkastuksia ei ole. Opintojen aikana terveystarkastukseen voi hakeutua myös omatoimisesti missä vaiheessa opintoja tahansa.

Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi

p. 040 133 1552
lukio
paikalla ma-pe, avovastaanotto kyseisinä päivinä klo 8-8.30 ja 11-12

p. 040 152 8613
sote-ala, autoala ja kone- ja tuotantotekniikka sekä metsäala (Pallotien oppilaat)
paikalla ma, ti ja to, avovastaanotto kyseisinä päivinä klo 8-8.30 ja 11-12

p. 050 390 4790
liiketalous, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sekä valmaluokka
paikalla ke ja pe, avovastaanotto kyseisinä päivinä klo 8-8.30 ja 11-12

Metsäopisto, Metsätie 1, 34300 Kuru

p. 0400 413 200

Lue lisää

  • YTHS:n terveystietopankkiin on koottu laaja valikoima artikkeleita terveyteen, sairauksiin ja mielenterveyteen liittyvistä asioista. 
  • Nyyti ry edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. 
Päivitetty: 21.3.2022