Hyppää sisältöön

Oppilaan hyvinvointi

Kouluterveydenhoitaja

https://www.pirha.fi/palvelut/palveluhakemisto/kouluterveydenhuolto

Koulukuraattori

https://www.pirha.fi/palvelut/palveluhakemisto/perusopetuksen-koulukuraattori

Koulupsykologi

Koulupsykologi (puuttuu): Tarvittaessa yhteyttä voi ottaa koulupsykologi Otto Laaksoon p. 040 133 1546, etunimi.sukunimi@pirha.fi

https://www.pirha.fi/palvelut/palveluhakemisto/perusopetuksen-koulupsykologi

Opiskeluhuolto

Kiusaaminen on toistuvaa, tahallista, toista vahingoittavaa tai pahaa mieltä tuottavaa. Se voi olla väkivaltaa eli ruumiillista koskemattomuutta loukkaavaa tai sillä uhkailevaa toimintaa. Se voi olla häirintää eli loukkaavaa toimintaa sanoin, teoin tai asentein.

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisy

Systemaattinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen luokissa, esimerkiksi: yhteispelin käytänteet, tunne- ja vuorovaikutustunnit, kodin ja koulun yhteistyö, välituntivalvonta, tunti- ja käytävätilanteiden seuranta, kummitoiminta: viidennet + esikoulu ja kuudennet + ekaluokat.

Opettajan ja oppilaan toimintaohjeet kiusaamistilanteissa

Opettaja laatii yhdessä luokan kanssa syksyllä luokan säännöt. Koulun järjestyssäännöt käydään luokissa läpi heti elokuussa koulun alkaessa. Säännöillä suojataan oppilaita kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta.

Jos oppilas näkee tai kokee kiusaamista, siitä tulee kertoa heti koulun aikuiselle henkilökunnalle. Älä mene mukaan kiusaamiseen tai hyväksy sitä.

Tiedon keruu/alkuselvittely

 • Jokaisen tulee puuttua kiusaamiseen havaitessaan sitä
 • selvitä, mitä on tapahtunut
 • käy alkukeskustelu eri osapuolten kanssa
 • tarvittaessa ota työpari tai sovi kuka asiaa hoitaa
 • informoi aina luokanopettajaa/luokanvalvojaa tapahtuneesta
 • Kiusaajien ja kiusattujen tapaaminen
 • keskustele perusteellisesti sekä kiusaajan että kiusatun kanssa erikseen
 • selvitä, mitä kiusaaja aikoo tehdä lopettaakseen kiusaamisen
 • keskustele vielä molempien osapuolten kanssa yhdessä ja sovi seuraamukset (anteeksipyyntö, sovittelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto tms.)
 • kirjaaminen Wilmaan (kasvatuskeskustelu)
 • työskentele tarvittaessa koko luokan kanssa
 • Yhteistyö vanhempien kanssa
 • Vanhempien kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja sovituista seuraamuksista
 • Hankalissa tapauksissa rehtorin ja monialaisen asiantuntijaryhmän mukaantulo
 • sekä kiusatun että kiusaajan jälkiseuranta
 • kiusaamiskyselyt
 • yhteydenpito vanhempiin
Päivitetty: 23.1.2023