Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtivat kaikki koulun aikuiset.

Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto pyrkii edistämään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä mm. ennaltaehkäisemällä koulunkäyntivaikeuksia ja tarjoamalla oppilaille tarvittaessa erilaisia tukitoimia. Toiminta on luottamuksellista ja sen lähtökohtana ovat oppilaan etu ja oikeusturva. Oppilashuollon suunnitelma löytyy erillisenä linkkinä.

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista, myös oppilashuollon palveluista, vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.

Kouluyhteisöohjaaja on nuorisotyön ja kasvatuksen ammattilainen koulussa. Yksi turvallinen lisäaikuinen oppilaan tukena tukena kouluarjessa. Tavoitteena edistää hyvinvointia koulussa, ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja kasvattaa hyvää kouluhenkeä.

Kauraslammella kouluyhteisöohjaajalla on tila, jonne nuoret voivat tulla välituntisin hengailemaan, pelailemaan ja juttelemaan. Nuoria tavataan myös koulun käytävillä, ulkona ja ohjatun toiminnan parissa. Kouluyhteisöohjaajalla on aikaa kuunnella nuorten kuulumisia, huolia ja murheita. Kouluyhteisöohjaaja osallistuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunneille ja järjestää ryhmätoimintaa tarpeiden mukaan.

Kouluyhteisöohjaaja tekee yhteistyötä opettajien ja oppilashuollon kanssa ja tekee työtä sen eteen, että kaikilla olisi mukava olla koulussa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös nuoriso-, liikunta- ja sosiaalipalveluiden kanssa myös koulupäivien ulkopuolella, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan muodostamisen nuorten elämästä.

Kouluyhteisöohjaajalle voi tulla juttelemaan milloin vain ja yhteyttä voi ottaa sähköpostilla, Wilmassa, Whatsapilla tai Instagramissa.

Toistaiseksi koululla ei ole kouluyhteistöohjaajaa.

Kouluterveydenhuollossa tehdään terveystarkastuksia ja annetaan terveysneuvontaa, seurataan koulun terveydellisiä oloja, annetaan ensiapua ja hoidetaan koulutapaturmia sekä ehkäistään tarttuvia tauteja. Kouluterveydenhoitaja huolehtii yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antamisesta. Kouluterveydenhoitajat osallistuvat yhteisölliseen oppilashuoltoon aktiivisesti.

Terveystarkastukset tehdään vuosittain. Laajoihin tarkastuksiin 1., 5. ja 8. luokilla kuuluu myös lääkärin tarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan laajoihin tarkastuksiin. 9. luokan keväällä oppilaat saavat Terveyskortin, jossa on rokotustiedot.

Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalle tulevien 1.- ja 7.-luokkalaisten terveystarkastuksiin e-terveys-palvelun kautta. Muuten ajan voi varata suoraan kouluterveydenhoitajalta.

Terveystarkastuksissa huomattujen terveydentilan seurantaa vaativien kontrollien (esim. kasvu/näkö/kuulo/lääkitykseen liittyvät kontrollit tms.) ajanvaraamisesta on vastuussa vanhempi. Terveydenhoitaja ilmoittaa vanhemmalle kontrollin tarpeesta ja ajankohdasta. Ajan voi varata Wilman kautta, puhelimitse puhelinaikana tai sähköisesti (Asuntilan tmp., yläkoulu) käyttäen ajanvarauksen palvelukoodia: Kontrolli/seurantakäynti kouluth, 20 min.

Kouluterveydenhoitajat

Yhteystiedot 1.8.2021 alkaen:

Asuntilan toimipiste:
Kouluterveydenhoitaja Milla Lääperi p. 050 390 4673. Tavattavissa koululla tiistaisin (puhelinaika ma-pe 11-12).

Veittijärven toimipiste:
Kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-pe klo 11-12) Ajanvaraukseton vastaanotto paikalla ollessa klo 11-12.

Kauraslammen toimipiste:
- Luokille 5-6 kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-pe klo 11-12)
- Luokille 7-9 kouluterveydenhoitaja Oona Vihervirta p. 050 390 4661 (puhelinaika ja ajanvaraukseton vastaanotto on ma-pe klo 11–12). 

- Alueellisten pienluokkien oppilaiden terveydenhoitajana toimii Laura Lintunen p. 040 133 4816 (puhelinaika ma-pe klo 11-12, tavattavissa koululla sovittuina aikoina). Akuuteissa asioissa yhteys Oona Vihervirtaan.

Kouluterveydenhoitajat tavoittaa myös Wilmasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Psyykkari toimii koululla osana kouluterveydenhuoltoa. Tehtävänä ja tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen nuorille mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

Psyykkarin vastaanotolle nuori voi hakeutua/ohjautua esimerkiksi, jos on
- mielialamuutoksia
- ahdistuneisuutta
- toistuvasti esim. univaikeuksia, päänsärkyä tai muuta pahan olon tunnetta

Nuori voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen ohjaajamana, vanhempien toiveesta tai kouluterveydenhuollosta sekä oppilashuollon kautta. Myös nuori voi itse olla psyykkariin yhteydessä.

Psyykkari Milja Grönlund on Kauraslammen koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja parillisen viikon perjantaisin. Psyykkarin tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse p. 041 730 5900 (soitto, WhatsApp tai tekstiviesti)

Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Ylöjärven kouluterveydenhoitajat löytyvät myös Facebookista:  www.facebook.com/ylojarvenkouluterveydenhoitaja. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivuilla voidaan mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa myös Ylöjärven kaupungin kouluterveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen.

Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologi toimii koulun oppilashuoltoryhmän jäsenenä. Vanhemmat, opettajat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen

- oppimisesta ja koulunkäynnistä
- keskittymisestä
- käyttäytymisestä
- tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Yhteystiedot:

Kauraslammen koulu 1-4 lk: Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet Bettina Tavinen p. 041 730 0540, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2. kerroksen aulassa, opettajanhuoneen vieressä. 

Kauraslammen koulu 5-9 lk: Sara Liinamaa  p. 040 133 4578, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila löytyy ns. hammashoitolan aulasta.

Ylöjärven vastaava koulupsykologi on Marjo Huovinen, p. 050 540 4938, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi

Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön tukeminen. Käytännössä koulukuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin, oppilasryhmien kanssa työskentelyä sekä opetushenkilöstön konsultointia. Lisäksi koulukuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyttä voi ottaa Wil­man kautta, teks­ti­vies­til­lä, sähköpostilla tai tul­la väli­tun­nil­la va­raa­maan ajan pai­kan pääl­tä. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa tai yhteyttä voivat ottaa myös huoltajat, opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ohjauksen koulukuraattorille voivat tehdä myös oppilashuollon toimijat.


Koulukuraattori: Milla Tuominen p.  040 133 4520, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2. kerroksen aulassa, hissin vieressä. Kauraslammen koulussa (Kuusistontie 1) alaluokkien puolella (5–6 -luokkien yhteydessä, 2. krs).

  • Kauraslammen koulu 1-4 lk: Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet 

Koulukuraattori: Lotta Sandell p. 041 7302756, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila on Kauraslammen koulussa (Kuusistontie 1) alaluokkien puolella (5–6 -luokkien yhteydessä, 2. krs).

  • Kauraslammen koulu 5-6 lk: kaikki ryhmät

Koulukuraattori: Anna Jussila p. 041 730 0526, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila on alaluokkien puolella (5–6 luokkien yhteydessä, 2. krs).

  • Kauraslammen koulu: 7-9 lk, kaikki ryhmät


Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Ylöjärven kaupungin ohjeet koulutapaturmatilanteisiin löytyvät kaupungin internet-sivuilta: Koulutapaturmat.

Wilmassa, kohdassa tulosteet, löytyy lomake mahdollista laskutusta varten.

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille.

LINKKI Lasten ja nuorten mielenterveys- ja paihdepalvelut

Nuorten mielenterveyspalvelut

1. Nuorisotiimi

Nuorisotiimin asiakkaiksi voidaan ottaa 13–17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia tai opiskelevia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria. Asiakaskuntaan kuuluvat nuoret ovat tavallisesti yläkoululaisia, ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevia, mutta myös ilman jatko-opintopaikkaa jääneitä nuoria.

2. Nuorten intensiiviyksikkö (NAVI)

NAVI on elokuussa 2020 avattu nuorten avohoidon intensiiviyksikkö. NAVIssa hoidetaan 12-17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria.

NAVI:n sivuille pääset tästä linkistä.

Erityisnuorisotyö tarjoaa nuorille keskusteluapua ja toimintaa sekä yksilötyönä että ryhmissä.

Erityisnuorisotyö tarjoaa nuoren elämään lisäaikuisen kuuntelemaan, jakamaan ja opastamaan muutoksien elämänvaiheessa. Toimintaan kuuluu vahva yhteistyö kuraattoreiden, koulujen, nuorisotiimin sekä sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakkuus voi syntyä yhteistyötahon välityksellä tai nuoren/aikuisen omasta aloitteesta.

Toiminnan muotoina ovat mm. Näppihaukka (näpistelyn ehkäisemiseen keskittyvä toimintamalli) ja POSE-malli (koulupoissaoloihin puuttuva malli).

Lisätietoja erityisnuorisotyöstä saa Ylöjärven kaupungin internet-sivuilta.

Päivitetty: 23.3.2023