Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtivat kaikki koulun aikuiset.

Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto pyrkii edistämään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä mm. ennaltaehkäisemällä koulunkäyntivaikeuksia ja tarjoamalla oppilaille tarvittaessa erilaisia tukitoimia. Toiminta on luottamuksellista ja sen lähtökohtana ovat oppilaan etu ja oikeusturva. Oppilashuollon suunnitelma löytyy erillisenä linkkinä.

Kouluyhteisöohjaaja on nuorisotyön ja kasvatuksen ammattilainen koulussa. Yksi turvallinen lisäaikuinen oppilaan tukena tukena kouluarjessa. Tavoitteena edistää hyvinvointia koulussa, ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja kasvattaa hyvää kouluhenkeä.

Kauraslammella kouluyhteisöohjaajalla on tila, jonne nuoret voivat tulla välituntisin hengailemaan, pelailemaan ja juttelemaan. Nuoria tavataan myös koulun käytävillä, ulkona ja ohjatun toiminnan parissa. Kouluyhteisöohjaajalla on aikaa kuunnella nuorten kuulumisia, huolia ja murheita. Kouluyhteisöohjaaja osallistuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunneille ja järjestää ryhmätoimintaa tarpeiden mukaan.

Kouluyhteisöohjaaja tekee yhteistyötä opettajien ja oppilashuollon kanssa ja tekee työtä sen eteen, että kaikilla olisi mukava olla koulussa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös nuoriso-, liikunta- ja sosiaalipalveluiden kanssa myös koulupäivien ulkopuolella, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan muodostamisen nuorten elämästä.

Kouluyhteisöohjaajalle voi tulla juttelemaan milloin vain ja yhteyttä voi ottaa sähköpostilla, Wilmassa, Whatsapilla tai Instagramissa.

Toistaiseksi luokilla 5-9 ei ole kouluyhteisöohjaajaa Laurin siirtyessä muihin tehtäviin marraskuun alusta. Toivottavasti tammikuussa 2022 koululla on uusi kouluyhteisöohjaaja. / 20.10.2021

Luokilla 1-4 Veittijärven toimipisteellä käynnistellään kouluyhteisöohjaajatoimintaa kevään 2022 aikana. 
Suvi Nikkola p. 041 730 1033

Kouluterveydenhuollossa tehdään terveystarkastuksia ja annetaan terveysneuvontaa, seurataan koulun terveydellisiä oloja, annetaan ensiapua ja hoidetaan koulutapaturmia sekä ehkäistään tarttuvia tauteja. Kouluterveydenhoitaja huolehtii yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antamisesta. Kouluterveydenhoitajat osallistuvat yhteisölliseen oppilashuoltoon aktiivisesti.

Terveystarkastukset tehdään vuosittain. Laajoihin tarkastuksiin 1., 5. ja 8. luokilla kuuluu myös lääkärin tarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan laajoihin tarkastuksiin. 9. luokan keväällä oppilaat saavat Terveyskortin, jossa on rokotustiedot.

Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalle tulevien 1.- ja 7.-luokkalaisten terveystarkastuksiin e-terveys-palvelun kautta. Muuten ajan voi varata suoraan kouluterveydenhoitajalta.

Terveystarkastuksissa huomattujen terveydentilan seurantaa vaativien kontrollien (esim. kasvu/näkö/kuulo/lääkitykseen liittyvät kontrollit tms.) ajanvaraamisesta on vastuussa vanhempi. Terveydenhoitaja ilmoittaa vanhemmalle kontrollin tarpeesta ja ajankohdasta. Toivottavaa on, että vanhempi varaa ajan terveydenhoitajalta kontrolliin sähköisesti web-ajanvarauksella käyttäen ajanvarauksessa palvelukoodia: Kontrolli/seurantakäynti kouluth, 20 min. Seuraavasta linkistä pääset kirjautumaan palveluun. Mikäli puolesta-asiointi ei ole voimassa, tulosta sopimus ja toimita se täydennettynä kouluterveydenhoitajalle

Mahdollisuus on ajanvaraamiseen on myös Wilman kautta tai puhelimitse.

Kouluterveydenhoitajat

Yhteystiedot 1.8.2021 alkaen:

Asuntilan toimipiste:
Kouluterveydenhoitaja Marjut Salo p. 050 390 4673, 21.4. alkaen Emmi Repo. Tavattavissa koululla tiistaisin (puhelinaika ma-pe 11-12).

Veittijärven toimipiste:
Kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-pe klo 11-12.) Ajanvaraukseton vastaanotto paikalla ollessa klo 11-12.

Kauraslammen toimipiste:
- Luokille 5-6 kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-to klo 14-14.30 ja pe klo 11-12)
- Luokille 7-9 kouluterveydenhoitaja Annina Rosenqvist p. 050 390 4661 (puhelinaika ja ajanvaraukseton vastaanotto on ma-pe klo 11–12). (Maiju Alho vapaalla)

- Alueellisten pienluokkien oppilaiden terveydenhoitajana toimii Laura Lintunen p. 040 133 4816 (puhelinaika ma-pe klo 11-12, tavattavissa koululla sovittuina aikoina). Akuuteissa asioissa yhteys Annina Rosenqvistiin.

Psyykkari toimii koululla osana kouluterveydenhuoltoa. Tehtävänä ja tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen nuorille mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

Psyykkarin vastaanotolle nuori voi hakeutua/ohjautua esimerkiksi, jos on
- mielialamuutoksia
- ahdistuneisuutta
- toistuvasti esim. univaikeuksia, päänsärkyä tai muuta pahan olon tunnetta

Nuori voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen ohjaajamana, vanhempien toiveesta tai kouluterveydenhuollosta sekä oppilashuollon kautta. Myös nuori voi itse olla psyykkariin yhteydessä.

Psyykkari Milja Grönlund on Kauraslammen koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja parillisen viikon perjantaisin. Psyykkarin tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse p. 041 730 5900 (soitto, WhatsApp tai viesti)

Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Ylöjärven kouluterveydenhoitajat löytyvät myös Facebookista:  www.facebook.com/ylojarvenkouluterveydenhoitaja. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivuilla voidaan mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa myös Ylöjärven kaupungin kouluterveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen.

Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologi toimii koulun oppilashuoltoryhmän jäsenenä.Vanhemmat, opettajat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen

- oppimisesta ja koulunkäynnistä
- keskittymisestä
- käyttäytymisestä
- tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Yhteystiedot 1.8.2021 alkaen:

Koulupsykologi: uusi koulupsykologi on haussa, 2.5. alkaen kiireellisissä asioissa yhteys Elli Ikolaan (ks. yhteystiedot alla).

p. 041 730 0540 (Veittijärven toimipiste) Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2.kerroksen aulassa, hissin vieressä.

Kauraslammen koulu 1-4 lk: Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet

Koulupsykologi: Elli Ikola p. 041 7309 611 (Kauraslammen koulu, Kuusistontie) Vastaanottotila löytyy ns. hammashoitolan aulasta.

Kauraslammen koulu 5-9 lk
Alueelliset pienluokat 7-9 lk

Koulupsykologin palveluista löytyy tietoa Ylöjärven kaupungin sivuilta. Sivuilta löydät mm yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen.

Ylöjärven vastaava koulupsykologi on Marjo Huovinen, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, 050 540 4938.

Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön tukeminen. Käytännössä koulukuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin, oppilasryhmien kanssa työskentelyä sekä opetushenkilöstön konsultointia. Lisäksi koulukuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyttä voi ottaa Wil­man kautta, teks­ti­vies­til­lä, sähköpostilla tai tul­la väli­tun­nil­la va­raa­maan ajan pai­kan pääl­tä. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa tai yhteyttä voivat ottaa myös huoltajat, opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ohjauksen koulukuraattorille voivat tehdä myös oppilashuollon toimijat.


Koulukuraattori: Jonna Mäkelä p.  040 133 4520  
Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2. kerroksen aulassa, hissin vieressä. Kauraslammen koulussa (Kuusistontie 1) alaluokkien puolella (5–6 -luokkien yhteydessä, 2. krs).

Kauraslammen koulu 1-4 lk: Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet 
Kauraslammen koulu 5-6 lk, kaikki ryhmät

Koulukuraattori: Anna Jussila p. 041 730 0526
Vastaanottotila on alaluokkien puolella (5–6 luokkien yhteydessä, 2. krs).

Kauraslammen koulu: 7-9 lk, kaikki ryhmät

Kriisitilanteissa perjantaisin yhteys Mikko Salmela, vastaava kuraattori
p. 050 5354 284


Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Internet: Ylöjärven kaupunki / opiskeluhuolto

Ylöjärven kaupungin ohjeet koulutapaturmatilanteisiin löytyvät kaupungin internet-sivuilta: Koulutapaturmat.

Wilmassa, kohdassa tulosteet, löytyy lomake mahdollista laskutusta varten.

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille.

Perheneuvolan sivuille pääset tästä linkistä.

Nuorten mielenterveyspalvelut

1. Nuorisotiimi

Nuorisotiimin asiakkaiksi voidaan ottaa 13–17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia tai opiskelevia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria. Asiakaskuntaan kuuluvat nuoret ovat tavallisesti yläkoululaisia, ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevia, mutta myös ilman jatko-opintopaikkaa jääneitä nuoria.

Nuorisotiimin sivuille pääset tästä linkistä.

2. Nuorten intensiiviyksikkö (NAVI)

NAVI on uusi, elokuussa 2020 avattu nuorten avohoidon intensiiviyksikkö. NAVIssa hoidetaan 12-17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria.

NAVI:n sivuille pääset tästä linkistä.

Erityisnuorisotyö tarjoaa nuorille keskusteluapua ja toimintaa sekä yksilötyönä että ryhmissä.

Erityisnuorisotyö tarjoaa nuoren elämään lisäaikuisen kuuntelemaan, jakamaan ja opastamaan muutoksien elämänvaiheessa. Toimintaan kuuluu vahva yhteistyö kuraattoreiden, koulujen, nuorisotiimin sekä sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakkuus voi syntyä yhteistyötahon välityksellä tai nuoren/aikuisen omasta aloitteesta.

Toiminnan muotoina ovat mm. Näppihaukka (näpistelyn ehkäisemiseen keskittyvä toimintamalli) ja POSE-malli (koulupoissaoloihin puuttuva malli).

Lisätietoja erityisnuorisotyöstä saa Ylöjärven kaupungin internet-sivuilta.

Päivitetty: 3.5.2022