Hyppää sisältöön

Paappasenniemi (Iso Majajärvi ja Pieni Majajärvi)

Ranta-asemakaavan muutos koskee Iso Majajärven ja Pieni Majajärven ranta-alueella voimassa olevan ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1) ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) ja maa- ja metsätalousaluetta (M). Loma-asuntokortteli/rakennuspaikka siirretään ranta-asemakaavan muutoksella Iso Majajärven länsirannalta Pieni Majajärven itärannalle ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Iso Majajärven itärannalle. Muu osa suunnittelualueesta osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi. Kaavamuutoksella muodostuvan RA-5-rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 150 k-m² ja RMalueen enintään 500 k-m².

Kaavaa laatii: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa, Mika Heikkilä etunimi.sukunimi@ymparistonsuunnittelu.fi

Ylöjärven kaupungin yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Helena Keva

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.10.- 6.11.2020 välisen ajan.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on 1.2.2021 § 7 hyväksynyt Paappasenniemen ranta-asemakaavan muutoksen (Iso Majajärvi ja Pieni Majajärvi).

Kaava-aineistot

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 8.2.2021