Kaupunkistrategia

Ylöjärvi 2024 - Hyvässä kunnossa

Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston hyväksymä, ylin kaupungin toimintaa, valintoja ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja. Kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita toteutetaan osana vuosittain hyväksyttävää talousarviota.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden, vuoteen 2024 ulottuvan kaupunkistrategian talousarviokokouksessaan 10.11.2014.

Uusi, päivitetty kaupunkistrategia ei sisällä suuria sisällöllisiä linjaeroja verrattuna edelliseen, vuonna 2010 hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan. Visio "hyvässä kunnossa” säilyi, ja myös arvot ja periaatteet pysyivät lähes muuttumattomina. Ylöjärven kaupungin menestymisen strateginen perusta on edelleen kasvavassa ja kehittyvässä Tampereen kaupunkiseudussa, ketterässä tontti- ja elinkeinopolitiikassa sekä toimivissa, hyvinvointia turvaavissa ja mahdollistavissa peruspalveluissa.

Täydentävät ohjausasiakirjat

Kaupungilla on useita osastrategioita ja toimintaohjelmia, jotka ohjaavat kaupungin toimintaa kaupunkistrategian rinnalla mutta sille alisteisina.

Säännöt ja ohjeet

Kaupunkiorganisaation hallinto- ja päätöksentekomenettely sekä toiminnan pelisäännöt on määritelty kaupungin säännöissä ja toimintaohjeissa.

> Säännöt ja ohjeet

Kaupunkistrategia 2024: Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa


Sivu päivitetty 28.11.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi