Kaupunkistrategia

Ylöjärvi - Rohkea edelläkävijä

Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston hyväksymä, ylin kaupungin toimintaa, valintoja ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja. Kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita toteutetaan osana vuosittain hyväksyttävää talousarviota.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven nykyisen, vuoteen 2028 ulottuvan kaupunkistrategian kokouksessaan 14.5.2018 (tiedote). 

Visio:

Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä 

Arvot:

  • vastuullisuus
  • kehitysrohkeus
  • oikeudenmukaisuus
  • turvallisuus

Kaupungin roolit, joita tarkennetaan strategiakärkien kautta:

  • elinvoimarooli
  • sivistys- ja hyvinvointirooli
  • yhteisö- ja demokratiarooli

> Ylöjärven kaupunkistrategia 2018-2028 (pdf)

Täydentävät ohjausasiakirjat

Kaupungilla on useita osastrategioita ja toimintaohjelmia, jotka ohjaavat kaupungin toimintaa kaupunkistrategian rinnalla mutta sille alisteisina.

Säännöt ja ohjeet

Kaupunkiorganisaation hallinto- ja päätöksentekomenettely sekä toiminnan pelisäännöt on määritelty kaupungin säännöissä ja toimintaohjeissa.

> Säännöt ja ohjeet


Sivu päivitetty 13.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi