Lautakunnat

Lautakunnat johtavat ja valvovat kaupungin palvelujen tuottamista. Lautakuntien jäsenet nimittää kaupunginvaltuusto. 

Kaikissa lautakunnissa tarkastuslautakuntaa lukuunottamatta on myös kaupunginhallituksen edustaja, jolla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

Ylöjärven lautakunnat

Seudulliset lautakunnat

> Yhteislautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat (Tampereen kaupunki)

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. > Lisätietoja

Joukkoliikennelautakunta

Seudullisena joukkoliikenneviranomaisena toimii Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikennelautakunta päättää laajasti kaupunkiseudun joukkoliikenteen asioista, muun muassa järjestämistavasta, kilpailutuksista ja hankinnoista. Ylöjärven edustaja lautakunnassa on Terhi Haukka (vas.). > Lisätietoja

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunta toimii Tampereen kaupungin organisaatiossa. Sen aluetta ovat mm. toisen asteen koulutus (esim. Tredu), elinkeinopalvelut ja työllisyydenhoito. Ylöjärven edustaja lautakunnassa on Juho Ojares (kok.) > Lisätietoja

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuurilautakunta toimii Tampereen kaupungin organisaatiossa. Lautakunta vastaa mm. kasvatus- ja opetuspalveluista (esim. Tampereen seudun työväenopisto). Ylöjärven edustaja lautakunnassa on Jussi Kytömäki (vihr.) > Lisätietoja

Pirkkalan ympäristöterveyslautakunta

> Ympäristöterveyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Ympäristöterveyslautakunta vastaa ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja huolehtii ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta Nokian ja Ylöjärven kaupunkien sekä Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien alueella. Ylöjärven edustaja lautakunnassa on Pekka Hietaniemi (kesk.) > Lisätietoja


Sivu päivitetty 15.9.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi