Asukaslautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Asukaslautakunnan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun se on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä Hanna Isotalolta, p. 050 541 7412, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi. 

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset

2020

  • Ke 22.1.
  • Ke 18.3.
  • Ke 20.5.
  • To 17.9.
  • To 22.10.
  • Ke 18.11.

Kokoonpano

Asukaslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Ossi Sippola (kok.) ja varapuheenjohtajana Terhi Itvola (vihr.). 

Lautakunnan esittelijänä toimii hallintopäällikkö Antti Pieviläinen, p. 040 133 1593 ja sihteerinä johdon sihteeri Hanna Isotalo, p. 050 541 7412, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi. 

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät

Asukaslautakunnan toiminta alkoi 1.1.2013. Lautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen. Asukaslautakunta kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille tarjotaan erilaisia osallistumismahdollisuuksia ajankohtaisiin asioihin. Kuntalaisten ja kaupungin toimielimien sekä työntekijöiden välille tarjotaan monikanavaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.

> Talkooraha

Asukastilaisuudet

Asukaslautakunnan järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan kaupungin kotisivujen uutispalstalla sekä tapahtumakalenterissa.

Neuvostot

Asukaslautakunnan alaisuudessa toimii kuusi neuvostoa: Kuru-neuvosto, Viljakkala-neuvosto, lapsi- ja nuorisoneuvosto, mielenterveysneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Neuvostojen tehtävänä on seurata edustamansa kuntalaisryhmän saamia palveluja. Asukaslautakunta valitsee neuvostojen jäsenet toimikaudekseen pääosin eri järjestöjen esitysten perusteella.  


Sivu päivitetty 22.4.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi