Ideakilpailu

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osallistuneille!

Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailun voittajat on julkistettu. Ylöjärven asukaslautakunta palkitsi maanantaina 3.12.2018 neljä ideaa, jotka toteuttavat ennakkoluulottomalla tavalla Ylöjärven uuden kaupunkistrategian yhteisöllisyyteen ja paikallisdemokratiaan liittyviä tavoitteita. > Tiedote palkituista ideoista

Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailu 3.-31.10.2018

Asukaslautakunnan järjestämä ideakilpailu liittyi Ylöjärven kaupungin uuteen strategiaan ”Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä”. Kilpailulla haluttiin löytää ideoita strategian yhteisö- ja demokratiaroolin tavoitteiden toteuttamiseksi. Pohdittavia asioita olivat muun muassa:

  • Miten parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia?
  • Miten kehittää kaupungin digipalveluita?
  • Miten tukea yhteisöllisyyttä?

Kilpailu oli avoin kaikille kiinnostuneille, niin yksityishenkilöille kuin yhteisöillekin. Osallistua saattoi myös anonyymisti, mutta tällöin ei luonnollisesti voinut olla mukana palkitsemisessa.

Kaupunkistrategian yhteisö- ja demokratiarooli

Ylöjärven kaupunkistrategiassa 2018-2028 kaupungin toimintaa hahmotetaan eri roolien kautta. Näistä yksi on yhteisö- ja demokratiarooli, johon sisältyy kolme laajaa tavoitetta eli strategista kärkeä. Ideakilpailu järjestettiin juuri näiden kärkien toteuttamisen tueksi.

"Edistämme paikallistason demokraattisella päätöksenteolla ylöjärveläisten tarpeiden mukaisia palveluja ja huolehdimme tuloksellisesta toiminnasta. Toimimme aktiivisena alustana uusille osallistumisen ja paikallisen demokratian muodoille. Luomme ja ylläpidämme laaja-alaisia verkostoja yhdessä maakunnallisen toimijan kanssa.

  1. Kehitämme päätöksenteon avoimuutta ja ennakoitavuutta sekä vahvistamme asukkaiden osallisuutta. Selvitämme ja uudistamme toimielin- ja organisaatiorakennetta osana maakuntauudistukseen valmistautumista.
  2. Edistämme kaupungin toimintojen digitalisaatiota. Kehitämme älykkäitä ja helppokäyttöisiä palveluita asiakaslähtöisesti.
  3. Kannustamme ja tuemme asukkaita sekä yhteisöjä aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Tuemme asukkaiden omatoimisuutta, vapaaehtoistyötä ja kolmannen sektorin toimintaa. Ylöjärven kaupunki viestii aktiivisesti monipuolisia kanavia käyttäen."

Lue koko kaupunkistrategia (pdf)

Lisätietoja

 

 

 


Sivu päivitetty 3.12.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi