Ideakilpailu

Ole mukana!
Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailu 3.-31.10.2018, parhaat ideat palkitaan

Ylöjärven asukaslautakunta järjestää lokakuussa Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailun. Kilpailu liittyy Ylöjärven kaupungin uuteen strategiaan ”Ylöjärvi - rohkea edelläkävijä”. Kilpailulla halutaan löytää ideoita strategian yhteisö- ja demokratiaroolin tavoitteiden toteuttamiseksi. Pohdittavia asioita ovat muun muassa:

  • Miten parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia?
  • Miten kehittää kaupungin digipalveluita?
  • Miten tukea yhteisöllisyyttä?

Kilpailuun voivat osallistua sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Mukana voi olla myös anonyymisti, mutta tällöin ei luonnollisesti ole mukana palkitsemisessa. Parhaat ideat palkitaan lahjakortilla Kauppakeskus Eloon. Asukaslautakunta päättää palkitsemisesta 21.11.2018.

Osallistu ideakilpailuun 3.-31.10.2018:
>
Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailun vastauslomake

> Kilpailun periaatteet (pdf)
> Paperinen kilpailulomake (pdf)

Kilpailuun voi osallistua myös paperilomakkeella (ks. yllä). Lomakkeita saa seuraavista toimipisteistä: pääkirjasto Leija, Kurun ja Viljakkalan kirjastot, terveyskioski ja kaupungintalo. Lomakkeet palautetaan samoihin toimipisteisiin tai postitse osoitteeseen Ylöjärven asukaslautakunta, Rohkea Ylöjärvi -ideakilpailu, PL 22, 33471 Ylöjärvi.

Taustalla uusi kaupunkistrategia

Ylöjärvi sai uuden, vuoteen 2028 ulottuvan kaupunkistrategian keväällä 2018. Kaupunkistrategia on tärkein kaupungin toimintaa, valintoja ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja.

Uuden strategian mukaan Ylöjärvi haluaa olla rohkea edelläkävijä. Strategiassa kaupungin toimintaa hahmotetaan eri roolien kautta. Näistä yksi on yhteisö- ja demokratiarooli, johon sisältyy kolme laajaa tavoitetta eli strategista kärkeä. Ideakilpailu järjestetään juuri näiden kärkien toteuttamisen tueksi.

Ylöjärven kaupunkistrategian yhteisö- ja demokratiarooli

Edistämme paikallistason demokraattisella päätöksenteolla ylöjärveläisten tarpeiden mukaisia palveluja ja huolehdimme tuloksellisesta toiminnasta. Toimimme aktiivisena alustana uusille osallistumisen ja paikallisen demokratian muodoille. Luomme ja ylläpidämme laaja-alaisia verkostoja yhdessä maakunnallisen toimijan kanssa.

  1. Kehitämme päätöksenteon avoimuutta ja ennakoitavuutta sekä vahvistamme asukkaiden osallisuutta. Selvitämme ja uudistamme toimielin- ja organisaatiorakennetta osana maakuntauudistukseen valmistautumista.
  2. Edistämme kaupungin toimintojen digitalisaatiota. Kehitämme älykkäitä ja helppokäyttöisiä palveluita asiakaslähtöisesti.
  3. Kannustamme ja tuemme asukkaita sekä yhteisöjä aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Tuemme asukkaiden omatoimisuutta, vapaaehtoistyötä ja kolmannen sektorin toimintaa. Ylöjärven kaupunki viestii aktiivisesti monipuolisia kanavia käyttäen.

Lue koko kaupunkistrategia (pdf)

Lisätietoja

  • Asukaslautakunnan puheenjohtaja Ossi Sippola, p. 050 589 5107, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen, p. 040 133 1593, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Asukaslautakunta 19.9.2018

Ideakilpailu on tarkoitettu kaikille niille, joille Ylöjärvi on tärkeä. Kerro rohkeasti omat ideasi!

 

 


Sivu päivitetty 3.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi