Perusturvalautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Perusturvalautakunnan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun se on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä osastosihteeri Maritta Martikaiselta, p. 040 133 1445, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.   

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.  

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 

Perusturvalautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kaupunginhallituksen huoneessa klo 17.

2020

  • Ti 21.1.
  • Ti 3.3.
  • Ti 7.4. Ke 8.4.,Valtuustosali
  • Ti 9.6.
  • Ti 25.8., Valtuustosali (klo 16 alkaen)
  • Ti 29.9., Valtuustosali (klo 16 alkaen)
  • Ti 27.10., Valtuustosali (klo 17 alkaen)
  • Ti 24.11., Valtuustosali (klo 17 alkaen)
  • Ti 15.12., Valtuustosali (klo 16 alkaen)

Kokoonpano

Perusturvalautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Kaija Järvinen (sd.) ja varapuheenjohtajana Riikka Salakari(kok.).

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, p. 040 133 4535 ja sihteerinä osastosihteeri Maritta Martikainen, p. 040 133 1445, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät

Perusturvalautakunta vastaa kaupungille lainsäädännössä annettujen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisestä ja perusturvaosaston hallinnosta. Lisäksi perusturvalautakunta huolehtii kaupunginvaltuuston sille määräämistä muista tehtävistä.

> Perhe- ja sosiaalipalvelut
> Terveyspalvelut

Jaosto

Perusturvalautakunnassa on jaosto, jossa on kolme lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaosto kokoontuu tarvittaessa perusturvalautakunnan varsinaisen kokouksen jälkeen ja se käsittelee eri vastuualueiden asiakaspäätöksistä annetut oikaisuvaatimukset.

Jaoston puheenjohtajana toimii Kaija Järvinen, varapuheenjohtajana Minna Mustakallio-Sorvari ja jäsenenä Jari Niemi. Esittelijänä toimii terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti.

 


Sivu päivitetty 29.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi