Sivistyslautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Sivistyslautakunnan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun se on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä osastosihteeri Erja Hakalalta, p. 040 133 1407, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.  

> Pöytäkirjat ja esityslistat 

Kokoukset 2019

  • ti 29.1. klo 17, kaupungintalo
  • ti 19.2. klo 17, Vahannan koulu
  • ti 19.3. klo 17, kaupungintalo
  • ti 14.5. klo 17, Satuvekaran päiväkoti, Metsäkylä
  • ti 18.6. klo 17, kaupungintalo
  • ti 10.9. klo 17, Vanha Räikkä
  • ti 8.10. klo 17, Ylöjärven Yhtenäiskoulu
  • ti 12.11. klo 17, Vanha Räikkä
  • ti 3.12. klo 17, Kyläsepän päiväkoti

Kokoonpano 2017-2019

Sivistyslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Peer Haataja (kok.) ja varapuheenjohtajana Jussi Kytömäki (vihr.).

Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Matti Hursti, p. 050 68067 ja sihteerinä osastosihteeri Erja Hakala, p. 040 133 1407, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät

Sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat varhaiskasvatus, perus- ja lisäopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä toisen asteen koulutus.

> Koulut ja opiskelu
> Varhaiskasvatus

Jaosto

Sivistyslautakunnassa on jaosto, jossa on kolme lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaosto kokoontuu tarvittaessa ja käsittelee seuraavia oppilaita koskevia asioita: koulusta erottaminen määräajaksi, vastoin huoltajan suostumusta annettava erityinen tuki sekä perusopetuksen oppivelvollisuuden laiminlyönti.

Jaoston puheenjohtajana toimii Peer Haataja, varapuheenjohtajana Tiina Rikala ja jäsenenä Mika Koivula (sivistyslautakunnan varajäsen). Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Matti Hursti.


Sivu päivitetty 19.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi