Tekninen lautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina teknisessä keskuksessa (Räikäntie 3 A) klo 10 - 15. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä palvelusihteeri Riina Uusitalolta, p. 050 514 6078, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Lautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.  

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 2018

 • ke 24.1.
 • ke 21.2.
 • ke 21.3.
 • ke 18.4.
 • ke 16.5.
 • ke 13.6.
 • ke 22.8.
 • ke 12.9.
 • ke 10.10.
 • ke 14.11.
 • ke 12.12.

Kokoonpano 2017-2018

Teknisessä lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Timo Toivonen (vihr.) ja varapuheenjohtajana Ossi Sippola (kok.).

Teknisen lautakunnan esittelijöinä toimivat elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen p. 040 133 4848, yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula p. 050 384 8383 ja rakennuspäällikkö Jukka Nurmi p. 050 466 5860. Sihteerinä toimii hallintosihteeri Riina Uusitalo, p. 050 514 6078, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta, yhdyskuntatekniikan toteutuksesta, rakentamisen ja teknisen huollon toiminnasta sekä tilapalveluiden järjestämisestä.


Sivu päivitetty 4.1.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi