Tekninen lautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Teknisen lautakunnan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun se on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä hallintosihteeri Sari Mykkäseltä, p. 050 514 6078, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.  

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset

2020

 • ke 15.1.
 • ke 12.2.
 • ke 11.3.
 • ke 8.4.
 • ke 13.5.
 • ke 10.6.
 • ke 12.8.
 • ke 9.9.
 • ke 7.10.
 • ke 11.11.
 • ke 9.12.

Kokoonpano 

Teknisessä lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Timo Toivonen (vihr.) ja varapuheenjohtajana Ossi Sippola (kok.).

Teknisen lautakunnan esittelijöinä toimivat kaupunkirakennejohtaja Pauli Piiparinen p. 040 133 4848, vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara p. 050 3848383 ja rakennuspäällikkö Jukka Nurmi p. 050 466 5860. Sihteerinä toimii hallintosihteeri Sari Mykkänen, p. 050 514 6078, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta, yhdyskuntatekniikan toteutuksesta, rakentamisen ja teknisen huollon toiminnasta sekä tilapalveluiden järjestämisestä.


Sivu päivitetty 7.5.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi