Ympäristölautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun ne on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä toimistosihteeri Anna Peltolalta, p. 044 431 4681, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. 

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 

Kokoukset alkavat klo 17. Muutokset ovat mahdollisia.

2020

 • 22.1.
 • 19.2.
 • 18.3.
 • 22.4.
 • 20.5.
 • 17.6.
 • 19.8.
 • 16.9.
 • 21.10.
 • 25.11.
 • 16.12.

Kokoonpano 

Ympäristölautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Pekka Hietaniemi (kesk.) ja varapuheenjohtajana Rauno Kesseli (vas.).

Lautakunnan esittelijöinä toimivat kaupunkirakennejohtaja Pauli Piiparinen p. 040 133 4848 ja kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324. Sihteerinä toimii toimistosihteeri Anna Peltola, p. 044 431 4681. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät

Lautakunta toimii

 • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana
  -  rakennusvalvontaviranomaisena
  -  hulevesiä koskevan sääntelyn valvontaviranomaisena
 • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä jätelain mukaisena valvontaviranomaisena; seuraa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintaa
 • ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäviranomaisena
 • maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

> Kaavoitus
> Rakennusvalvonta 
> Ympäristönsuojelu


Sivu päivitetty 22.4.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi