Ympäristölautakunta

Pöytäkirjat ja esityslistat

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi). Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä osastosihteeri Hannele Ihalaiselta, p. 050 414 8117, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Lautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina. Esityslistat julkaistaan Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. 

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 2018

 • ke 31.1.
 • ke 28.2.
 • ke 28.3.
 • ke 25.4.
 • ke 30.5.
 • ke 20.6.
 • ke 15.8.
 • ke 19.9.
 • ke 24.10.
 • ke 28.11.
 • ke 19.12.

Kokoukset alkavat klo 17. Muutokset ovat mahdollisia.

Kokoonpano 2017-2018

Ympäristölautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Pekka Hietaniemi (kesk.) ja varapuheenjohtajana Rauno Kesseli (vas.).

Lautakunnan esittelijöinä toimivat elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen p. 040 133 4848 ja kaupunginarkkitehti Timo Rysä p. 040 133 4800. Sihteerinä toimii osastosihteeri Hannele Ihalainen, p. 050 414 8117, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet ja yhteystiedot

Tehtävät

Lautakunta toimii

 • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana
  -  rakennusvalvontaviranomaisena
  -  hulevesiä koskevan sääntelyn valvontaviranomaisena
 • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä jätelain mukaisena valvontaviranomaisena; seuraa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintaa
 • ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäviranomaisena
 • maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

> Kaavoitus
> Rakennusvalvonta 
> Ympäristönsuojelu


Sivu päivitetty 4.1.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi