Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO on asiakirja, johon on koottu alueittain kaupungin voimassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, rakentamisinvestoinnit ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma. Käytännössä MAPSTO-asiakirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten kaupunki rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla.

MAPSTOn investointihankkeet päätetään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa. Myös palveluverkkoon tehtävät muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.

MAPSTOon voi perehtyä sekä asiakirjaversiona (pdf) että selainpohjaisena karttana.

MAPSTO-asiakirja liitteineen (pdf)

MAPSTO-kartta

MAPSTOon on helppo tutustua selainpohjaisena karttana. 

Kun haluat tietoja kartan kohteista, klikkaa kohdetta ja saat näkyviin tietoruudun ponnahdusikkunana. Kun kaksi kohdetta on päällekkäin (esimerkiksi saman alueen vesihuolto- ja liikenneväyläinvestoinnit), siirry niiden välillä ponnahdusikkunan selausnuolilla. 

Lisätietoja

  • Kaavoitus: kaava-arkkitehti, vs. kaupunginarkkitehti Esko Hyytinen, p. 044 431 4324
  • Liikenneväylät ja yleiset alueet: va. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Koskinen, p. 050 390 4702
  • Talonrakennus: rakennuspäällikkö Jukka Nurmi, p. 050 466 5860
  • Tontinluovutus: maankäyttöinsinööri Harri Lehen, p. 040 133 4541
  • Kartan tekninen toteutus: paikkatietoinsinööri Outi Lehtinen, p. 050 384 8385

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.


Sivu päivitetty 3.2.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi