Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO on asiakirja, johon on koottu alueittain kaupungin voimassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, rakentamisinvestoinnit ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma. Käytännössä MAPSTO-asiakirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten kaupunki rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla.

MAPSTOn investointihankkeet päätetään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa.

MAPSTOon voi perehtyä sekä asiakirjaversiona (pdf) että selainpohjaisena karttana.

MAPSTO-asiakirja

> MAPSTO 2018-2022 (pdf)

MAPSTO-kartta

MAPSTOon on helppo tutustua selainpohjaisena karttana.

> MAPSTO-kartta 2018-2022

Karttaa kehitetään ja sen sisältöä lisätään jatkossa. 

Näin käytät karttaa

Tausta:
Valitse kartalle haluamasi tausta Taustakartat-painikkeella (vasen yläkulma).

Kohteet:
Lisää ja poista kohteita Sisältö-painikkeella (vasen yläkulma).

Kun haluat tietoja kartan kohteista, klikkaa kohdetta ja saat näkyviin tietoruudun ponnahdusikkunana. Kun kaksi kohdetta on päällekkäin (esimerkiksi saman alueen vesihuolto- ja liikenneväyläinvestoinnit), siirry niiden välillä ponnahdusikkunan yläreunan nuolilla. Yksi kohde voi siis sisältää monta ponnahdusikkunaa.

Lisätietoja

  • Verkkoversion tekninen toteutus: maankäyttöinsinööri Jouni Ruokanen, p. 050 501 3295
  • Kaavoituskohteet: kaavoitusarkkitehti Arto Huovila, p. 040 133 1412
  • Vesihuolto-, liikenneväylä- ja yleisten alueiden kohteet: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula, p. 050 384 8383
  • Talonrakennuskohteet: rakennuspäällikkö Jukka Nurmi, p. 050 466 5860

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.


Sivu päivitetty 4.9.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi