Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO on asiakirja, johon on koottu alueittain kaupungin voimassa oleva palveluverkko sekä suunnitellut kaavoituskohteet, rakentamisinvestoinnit ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma. Käytännössä MAPSTO-asiakirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten kaupunki rakentuu seuraavalla viisivuotisjaksolla.

MAPSTOn investointihankkeet päätetään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavahankkeiden käynnistämispäätös tehdään vielä kunkin kaavahankkeen osalta erikseen kaupunginhallituksessa varsinaista kaavoitustyötä aloitettaessa. Myös palveluverkkoon tehtävät muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.

MAPSTOon voi perehtyä sekä asiakirjaversiona (pdf) että selainpohjaisena karttana. Katso myös tiedote MAPSTOn 2019-2023 hyväksymisestä 5.11.2018.

MAPSTO-asiakirja liitteineen (pdf)

MAPSTO-kartta

MAPSTOon on helppo tutustua selainpohjaisena karttana. 

Kun haluat tietoja kartan kohteista, klikkaa kohdetta ja saat näkyviin tietoruudun ponnahdusikkunana. Kun kaksi kohdetta on päällekkäin (esimerkiksi saman alueen vesihuolto- ja liikenneväyläinvestoinnit), siirry niiden välillä ponnahdusikkunan selausnuolilla. 

Lisätietoja

  • Kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Arto Huovila, p. 040 133 1412
  • Liikenneväylät ja yleiset alueet: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula, p. 050 384 8383
  • Talonrakennus: rakennuspäällikkö Jukka Nurmi, p. 050 466 5860
  • Tontinluovutus: maankäyttöinsinööri Jouni Ruokanen, p. 050 501 3295
  • Kartan tekninen toteutus: paikkatietoinsinööri Outi Lehtinen, p. 050 384 8385

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.


Sivu päivitetty 7.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi