Kuru-neuvosto

Kuru-neuvosto perustettiin Kurun ja Ylöjärven kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009. Kuru-neuvosto on Ylöjärven kaupungin ja Kurun kaupunginosan asukkaiden yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on seurata Kurun kaupunginosan lähipalveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia kaupungin osastoille ja lautakunnille palvelujen kehittämisestä. 

Pöytäkirjat ja esityslistat

Kuru-neuvoston pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungintalolla (Kuruntie 14, 1krs. huone 174b) klo 10 - 15. Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

  > Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset

  • ti 21.11.

Seuraava kokous helmikuussa 2018.

Kokoonpano 

Kuru-neuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kuru-neuvoston puheenjohtajana toimii Leena Törmä ja varapuheenjohtajana Tapio Saarijoki.

Toimikausi 2017-2018. Asukaslautakunta nimesi neuvostot kaudelle 2017-2018 kokouksessaan 21.9.2017 (katso pöytäkirja). 

Kuru-neuvoston sihteerinä toimii palvelusihteeri Aulikki Kulmala, p.040 133 1436, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet

Sähköposti

Kuru-neuvoston sähköpostiosoite on kuru-neuvosto@ylojarvi.fi.


Sivu päivitetty 27.11.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi