Lapsi- ja nuorisoneuvosto

Lapsi- ja nuorisoneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien lasten ja nuorten, heidän perheidensä ja järjestöjensä yhteistyöelin.        

Lapsi- ja nuorisoneuvoston tarkoituksena on seurata lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia ja heille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia kaupungin perusturva-, koulutus- ja vapaa-aikalautakunnille ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Lapsi- ja nuorisoneuvoston pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungintalolla (Kuruntie 14, 2. krs, huone nro 203) klo 10 - 15. Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 2020

  • ti 4.2.
  • ti 17.3.
  • ti 19.5.
  • ti 8.9.
  • ti 20.10.
  • ti 15.12.

Kokoonpano 

Lapsi- ja nuorisoneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lapsi- ja nuorisoneuvoston puheenjohtajana toimii Leena Järvinen ja varapuheenjohtajana Tuija Hirsimäki. Lisäksi neuvostossa on edustus asukas-, koulutus- ja vapaa-aikalautakunnista. 

Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajalla ja sivistysjohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin.

Sihteerinä toimii toimistosihteeri Päivi Alanen, p. 040 133 1401, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet


Sivu päivitetty 3.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi