Mielenterveysneuvosto

Mielenterveysneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien mielenterveysongelmaisten, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin. Mielenterveysneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin väestön psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveysongelmaisille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia kaupungin perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Mielenterveysneuvoston pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina perhekeskuksessa (Mikkolantie 10) klo 10 - 15. Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 2020

  • ti 28.1.
  • ti 10.3.

Kokoonpano 

Mielenterveysneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Mielenterveysneuvoston puheenjohtajana toimii Hilkka Kianta ja varapuheenjohtajana Juha Ahonen. Lisäksi neuvostossa on edustus asukas- ja perusturvalautakunnista. Terveys- ja sosiaalijohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin.

Sihteerinä toimii sosiaalityön sihteeri Terhi Hyriäinen, p. 040 133 1478, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet


Sivu päivitetty 24.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi