Vammaisneuvosto

Kenelle esteettömyyspalkinto 2020?

Kiitos kaikille ehdotuksia jättäneille! Ehdotusten jättöaika päättyi 15.3.2020. Vammaisneuvosto päätti Ylöjärven kaupungin esteettömyyspalkinnon saajasta 2.6. ja julkistaa tiedon perjantaina 12.6.2020 klo 14.30. www.ylojarvi.fi/uutiset


Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tarkoituksena on seurata vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvointia ja heille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia kaupungin perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. 

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 2020

  • ti 28.1.
  • ti 31.3. peruttu
  • ti 2.6.
  • ke 23.9.
  • ti 29.9. peruttu
  • ti 1.12.

Kokoonpano 

Vammaisneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Aki Leppänen ja varapuheenjohtajana Pekka Sutinen. Lisäksi neuvostossa on edustus asukas- ja perusturvalautakunnista. Terveys- ja sosiaalijohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin.

Sihteerinä toimii palvelusihteeri Marja-Leena Ala-Laurila, p. 050 390 4691, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet


Sivu päivitetty 10.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi