Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointia ja ikäihmisille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Vanhusneuvoston pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina perusturvakeskuksessa (Kuruntie 10-12) klo 10 - 15. Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

> Pöytäkirjat ja esityslistat

Kokoukset 2019

  • to 7.2.
  • to 25.4.
  • to 15.8.
  • to 26.9.
  • to 28.11.

Muutokset mahdollisia.

Kokoonpano 

Vanhusneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Eila Henriksson ja varapuheenjohtajana Leena Törmä. Lisäksi neuvostossa on edustus asukas- ja perusturvalautakunnista. 

Terveys- ja sosiaalijohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin.

Sihteerinä toimii palvelusihteeri Marja-Leena Ala-Laurila, p. 050 390 4691, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> Jäsenet


Sivu päivitetty 14.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi