Säännöt ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu Ylöjärven kaupungin toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet. Hallintolain mukaiset käsittelyaikojen määrittelyt on koottu omaan tiedostoonsa sivun alaosaan.

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset löytyvät omalta alasivultaan. > Sopimukset

Käsittelyaikojen määrittely

Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Säännös ei koske asioita, joiden käsittelylle on muualla säädetty täsmällinen määräaika, jotka tulevat vireille viranomaisen aloitteesta tai joita ei ratkaista hallintopäätöksellä. Myöskään tosiasiallinen hallintotoiminta (esimerkiksi opetustoimessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa) tai hallintosopimuksella toteutettavat hallintotoimet eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan.


Sivu päivitetty 1.7.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi