Seutuyhteistyö

Pirkanmaan liitto

Ylöjärvi kuuluu Pirkanmaan liittoon muiden maakunnan kuntien tavoin. Liiton päätehtävät ovat alueellinen kehittäminen, maakuntakaavoitus ja edunvalvonta.

> Pirkanmaan liitto
> Maakuntakaava 2040
> Ylöjärven edustajat Pirkanmaan liiton toimielimissä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseutuun ja sen kuntayhtymään kuuluu kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii seutuyhteistyötä toteuttavana organisaationa Tampereen seudulla. Tehtävänä on luoda kuntarajat ylittäviä palveluja, yhteensovittaa seudullisesti asumisen ja liikkumisen tarpeita sekä vahvistaa yritysten ja osaajien houkuttelua seudulle.

> Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
> Ylöjärven edustajat kaupunkiseudun toimielimissä ja asiantuntijaryhmissä

Rakennesuunnitelma 2040

Seutuhallitus hyväksyi rakennesuunnitelman 2040 kokouksessaan 17.12.2014. Kunnat käsittelivät suunnitelmaa alkuvuodesta 2015. Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennesuunnitelman 2040 kokouksessaan 2.2.2015 (tiedote).

Rakennesuunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman ylläpitämiseksi. Suunnitelma pohjautuu arvioon, jonka mukaan kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa 110 000 asukkaalla ja asukkaita on 480 000 vuonna 2040. Suunnitelmassa nykyiset taajama-alueet tiivistyvät ja joukkoliikenneväylät vahvistuvat. Rakennesuunnitelmassa esitetään seudullisen raideliikenteen kokonaisuus ja joukkoliikennejärjestelmä.

Ylöjärven osalta rakennesuunnitelma 2040 jatkaa aiemmassa rakennesuunnitelmassa (2030) linjattuja kehittämistoimenpiteitä. Keskustaa kehitetään tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, Siltatien asuntoaluetta kehitetään 3000 asukkaan alueena, Mäkkylä-Teivaalan alueelle kehitetään uusi 4000 asukkaan asuntoalue raitiotien varteen ja Metsäkylää kehitetään edelleen pientaloalueena. Joukkoliikennettä varaudutaan kehittämään raitiotien pohjalta edellisessä rakennesuunnitelmassa esitetyn lähijunan sijaan. Kolmenkulman työpaikka-aluetta kehitetään ja se laajenee myös valtatien länsipuolelle.

Rakennesuunnitelman uudistaminen tapahtui rinnakkain maakuntakaavan 2040 valmistelun kanssa. Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen kannanotto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluun.

> Rakennesuunnitelma 2040

MAL-sopimus

MAL-sopimus on kaupunkipolitiikkaa tukeva valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua yhteen sovittava sopimus.

MAL-sopimus 2016-2019 allekirjoitettiin 9.6.2016. Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen osaltaan 9.5.2016. 

MAL-sopimus 2016-2019 on jatkoa MAL-aiesopimuksille 2013-2015 ja 2011-2012.

> MAL-sopimus

Pirkanmaan EU-toimisto

Pirkanmaan EU-toimisto huolehtii sekä Tampereen kaupunkiseudun että koko muun Pirkanmaan EU-edunvalvonnasta. Ylöjärven yhteyshenkilönä kaupunkiseudun EU-verkostossa toimii Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki, p. 050 351 6507, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

> EU-toimisto

Pilkahdus – Pirkanmaan ennakointiportaali

Pilkahdus on alueellinen tulevaisuutta luotaava sivusto. Pilkahdus on sekä Pirkanmaata koskevan tulevaisuustiedon kokoamispaikka että paikka, jossa siitä voi käydä keskustelua.

> Pilkahdus


Sivu päivitetty 29.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi