Sote- ja maakuntauudistus

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti hallitus haluaa vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudistuksilla. Keskeinen rakenteellinen uudistus on maakuntauudistus, joka sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen.

Hallitus on linjannut, että Suomeen perustetaan nykyisen maakuntajaon mukaisesti 18 itsehallintoaluetta eli maakuntaa ja että osa kuntien ja kuntayhtymien tehtävistä siirtyy uusille maakunnille.

Maakuntien vastuulle tulee sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto sekä maakuntien liittojen ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät. Vastuu näiden palvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnille 1.1.2021 (alueuudistus.fi).

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Alue- ja keskushallinnon uudistuksilla pyritään luomaan tarkoituksenmukainen työnjako itsehallintoalueiden, kuntien, valtion aluehallinnon ja keskushallinnon välillä.

Sote-uudistus

Sote-uudistus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta. Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. 

Vaikuta tulevaisuuden sotepalveluihin -kyselyn tulokset (Pirkanmaa, helmikuu 2018)

Pirkanmaa

Sote- ja maakuntauudistus etenee Pirkanmaalla maan hallituksen linjauksen mukaisesti. Valmistelulla on johtoryhmä ja ohjausryhmä. Ylöjärven kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto edustaa johtoryhmässä Tampereen kehyskuntia.  

Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla

Aikataulu

  • Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2021.
    Lähde: Alueuudistus.fi

Sivu päivitetty 2.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi