Talousarvio 2017

Aikataulu

Ylöjärven kaupungin vuoden 2017 talousarvion valmistelu alkoi keväällä 2016. Kaupunginhallitus linjasi talousarvion valmistelun periaatteet toukokuussa. Lautakunnat käsittelivät talousarviota alkusyksystä. Kaupunginjohtajan esitys valmistui lokakuun lopulla (tiedote). Kaupunginhallitus teki esityksensä valtuustolle 31.10. (tiedote). Kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta 7.11.2016 (tiedote).

Taustatietoja

Suomen talouden kokonaistilanne jatkuu ennusteiden mukaan lähivuosina varsin haasteellisena. Talouskehitys kääntyy kasvu-uralle hyvin hitaasti. Nopeaa käännettä parempaan ei ole luvassa. Lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua.

Kuntataloudessa tämä näkyy totuttua hitaampana verotulojen kasvuna. Ylöjärven kaupungin talousarvion suunnittelussa tämä on otettu huomioon arvioimalla verotulojen kehitys huomattavasti maltillisemmaksi totuttuun nähden. Myös myynti- ja maksutuottojen ennakoitu heikko kasvu peilaa yleistä haasteellista taloustilannetta.

Tulopuolen nihkeä kehitys ei jätä kulupuolelle liikkumavaraa. Jotta tilikauden tulos pysyy edes niukasti positiivisena ja vuosikate riittää investointien rahoittamiseen eikä lisälainatarvetta synny, tulee kulujen kokonaissumman pysyä vuoden 2016 talousarvion tasolla. Tavoite on haasteellinen kasvavalle kaupungille ja vaatii toteutuakseen toiminnan tehostamista. Lisätarpeet tulee rahoittaa budjettiraamin sisällä resurssisiirroin. Osastojen tuleekin talousarvion laadinnan yhteydessä etsiä ja esittää säästökohteita, jotta raamissa pysytään.

Ylöjärven kaupungin strategiassa korostetaan tasapainoisen talouden tavoitetta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että talousarviot valmistellaan ja päätetään siten, että asukaskohtaisen velkamäärän kasvu ei jatku. Edellä mainittujen tuloennusteiden ja menotason lisäksi tämä edellyttää maltillista investointitasoa. Kaupunginhallitus päätti vuoden 2017 investointien maksimitasoksi 10,1 miljoonaa euroa (ei sisällä yhtiöitettävän vesiliikelaitoksen investointeja). Taso on suunnilleen sama kun vuonna 2016.

Lisätietoja:
> Talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
> Kaupungin talous

Asukaslautakunta järjesti talousaiheisen, kaikille avoimen asukasillan kaupungintalolla keskiviikkona 5.10.2016. Ohessa on talousjohtajan alustus tilaisuudessa.

Ylöjärven talous - talousjohtajan esitys asukasillassa 5.10.2016

Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017


Sivu päivitetty 15.11.2016

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi