Vaalit

Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2018, ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018. 
Mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018, ennakkoäänestys kotimaassa 31.1. - 6.2.2018. 

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Mikäli joku ehdokkaista saa ensimmäisessä vaalissa yli puolet hyväksytyistä äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Presidentinvaalissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Oikeusministeriön lisäksi vaaliviranomaisia ovat 

  • vaalipiirilautakunnat
  • jokaisessa kunnassa kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat sekä ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat
  • Väestörekisterikeskus ja maistraatit
  • Ulkoasiainministeriö.

Presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikat ja -ajat Ylöjärvellä

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys 

Äänestyspaikka Äänestyspäivät Äänestysajat

Pääkirjasto Leija
Koivumäentie 2
33470 Ylöjärvi

17. - 19.1.2018
20. - 21.1.2018
22. - 23.1.2018

10.00 - 19.00
10.00 - 16.00
10.00 - 20.00

Viljakkalan kirjasto
Aittatie 2
39310 Viljakkala

17. - 19.1.2018
20. - 21.1.2018
22. - 23.1.2018

10.00 - 15.00
11.00 - 15.00
10.00 - 18.00

Kurun kirjasto
Kauppatie 7-9
34300 Kuru

17. - 19.1.2018
21.1.2018
22. - 23.1.2018

10.00 - 15.00
11.00 - 15.00
10.00 - 18.00

Kauppakeskus Elo
Elotie 1
33470 Ylöjärvi

17. - 19.1.2018
20.1.2018
21.1.2018
22. - 23.1.2018

10.00 - 18.00
10.00 - 16.00
12.00 - 16.00
10.00 - 20.00

Kirjastoauto 20.1.2018

10.00 - 11.00
Entinen Poh­jois-Ku­run koulu,
Itä-Au­reen­tie 1068

11.30 - 13.00
Kurun kirjasto, Kauppatie 7-9

13.30 - 15.30
ST1, Ky­rön­lah­den­tie 2, Kyrönlahti

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 

Äänestyspaikka Äänestyspäivät Äänestysajat

Pääkirjasto Leija
Koivumäentie 2
33470 Ylöjärvi

31.1. - 2.2.2018
3. - 4.2.2018
5.- 6.2.2018

10.00 - 19.00
10.00 - 16.00
10.00 - 20.00

Viljakkalan kirjasto
Aittatie 2
39310 Viljakkala

31.1. - 2.2.2018
3. - 4.2.2018
5. - 6.2.2018

10.00 - 15.00
11.00 - 15.00
10.00 - 18.00

Kurun kirjasto
Kauppatie 7-9
34300 Kuru

31.1. - 2.2.2018
4.2.2018
5. - 6.2.2018

10.00 - 15.00
11.00 - 15.00
10.00 - 18.00

Kauppakeskus Elo
Elotie 1
33470 Ylöjärvi

31.1. - 2.2.2018
3.2.2018
4.2.2018
5. - 6.2.2018

10.00 - 18.00
10.00 - 16.00
12.00 - 16.00
10.00 - 20.00

Kirjastoauto 3.2.2018

10.00 - 11.00
Entinen Poh­jois-Ku­run koulu,
Itä-Au­reen­tie 1068

11.30 - 13.00
Kurun kirjasto, Kauppatie 7-9

13.30 - 15.30
ST1, Ky­rön­lah­den­tie 2, Kyrönlahti

Äänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

Kotiäänestys

Kotonaan saa Ylöjärvellä äänestää henkilö, jonka kyky liik­kua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää­nes­tys­paik­kaan ja ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh­tuut­to­mia vaikeuksia ja jonka kotikunnaksi ää­ni­oi­keus­re­kis­te­riin on merkitty Ylöjärvi.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kir­jal­li­ses­ti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan ää­nes­tää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 16.1.2018 en­nen klo 16.00 ja toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset tulee lähettää osoit­tee­seen Ylöjärven keskusvaalilautakunta, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Puhelimitse tehtävä ilmoitus tehdään nu­me­roon 050 390 4795 tai 040 133 1473. Ilmoituksen voi ää­nes­tä­jän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Ensimmäinen vaali 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2018

Ylöjärven kaupungissa toimitetaan tasavallan presidentin en­sim­mäi­nen vaali sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 klo 9-20 seu­raa­vis­sa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue Äänestyspaikka
001. Siivikkala

Siivikkalan koulu
Siivikkalantie 56, 33450 Siivikkala

002. Vuorentausta

Vuoren­taustan koulu
Välimäenkuja 5, 33430 Vuorentausta

003. Metsäkylä

Metsäkylän koulu
Metsäkyläntie 32, 39160 Julkujärvi

004. Soppeenmäki

Yhtenäiskoulu
Koulutie 4, 33470 Ylöjärvi

005. Kirkonseutu

Pääkirjasto Leija
Koivumäentie 2, 33470 Ylöjärvi

006. Moisio-Asuntila

Kauraslammen koulu
Kuusistontie 1, 33480 Ylöjärvi

007. Takamaa

Takamaan koulu
Hakalantie 5, 34110 Lakiala

008. Vahanta

Vahannan koulu
Lempiäniementie 75,34130 Ylinen

009. Mutala

Mutalan koulu
Palsintie 11, 34140 Mutala

010. Viljakkala

Viljakkalan kirjasto
Aittatie 2, 39310 Viljakkala

011. Kuru

Kurun kirjasto
Kauppatie 7-9, 34300 Kuru

Äänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

Ilmoituskortti ja henkilöllisyys

Jokaiselle Ylöjärven kaupungissa äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoituskortti, johon on merkitty äänestysalue ja -paikka. Äänestäjä on velvollinen selvittämään henkilöllisyytensä vaaliviranomaisille.

Presidentinvaalien ulkomainonta Ylöjärvellä

Presidentinvaalien ulkomainonta alkaa Ylöjärvellä viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli keskiviikkona 10.1.2018. Vuoden 2018 presidentinvaaleissa vaalimainostelineitä sijoitetaan ulkomainontaa varten kymmeneen kohteeseen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kullekin ehdokkaalle on varattu kustakin kaupunginhallituksen päättämästä paikasta yksi julistepaikka. Muilta osin vaalimainosten sijoittaminen kaupungin hallinnoimille alueille, laitteisiin ja rakennuksiin on kiellettyä. Kaupunki tulee poistamaan luvattomiin paikkoihin asetetut vaalimainokset.

> Tarkemmat toimintaohjeet ulkomainonnasta puolueita ja valitsijayhdistyksiä varten (pdf)

Lisätietoja 

Ylöjärven keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti Pieviläinen, p. 040 133 1593, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi


Sivu päivitetty 19.12.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi