Vaalit

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitettiin sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa oli 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019.

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, ellei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. www.vaalit.fi

 

Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa on 15.-21.5.2019.

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14. www.vaalit.fi


Lisätietoja

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi


Sivu päivitetty 18.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi