Hyppää sisältöön

Päihteet ja riippuvuuksien hallinta

Päihteiden liika- ja väärinkäyttö altistaa terveydellisille ongelmille ja koskettaa myös kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yleisimpiä päihteitä ovat alkoholi, tupakka ja huumausaineet. Minkä tahansa päihteen väärinkäyttö aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta sekä monia liitännäisongelmia. Esimerkiksi alkoholin runsas käyttö aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja sosiaalisia haittoja.

Haitallinen riippuvuus voi kehittyä päihteiden lisäksi mihin tahansa toimintaan tai aineeseen, josta voi saada mielihyvän tunteita. Näitä voivat olla esimerkiksi pelaaminen, syöminen tai seksi. Riippuvuuksista voi kuitenkin päästä irti ja ensiaskel onkin ongelman tunnistaminen. Keskiössä ovat hallintakeinojen ja vuorovaikutustaitojen opettelu sekä vaihtoehtoisten toimintojen käyttöönotto.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, mielekäs arki ja omat tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat päihteetöntä elämäntapaa. Myös sosiaaliset suhteet ja vertaistuki ovat tärkeitä arjen hyvinvoinnin rakennuspalikoita. Päihteetön elämäntapa ei kuitenkaan poissulje kohtuukäyttöä, kunhan päihteet eivät häiritse tai hallitse sinun arkeasi tai herätä huolta lähipiirissä.

Huolta omasta tilanteesta?

Omaa päihteiden käyttöään ja sen mahdollisesti aiheuttamia haittoja voi arvioida ajoittain esimerkiksi Mielenterveystalon päihdetestin avulla. Aikuisten päihdetesti (mielenterveystalo.fi).

Milloin juon liikaa?

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Milloin juon liikaa?

Huolta läheisen tilanteesta?

Joskus huoli päihteiden käytöstä voi nousta läheiseltä. Jos oma tai läheisen alkoholinkäyttö huolettaa, kannattaa asia ottaa aina puheeksi. Tukea päihteiden käytön hallintaan ja riippuvuuksista eroon pääsemiseen löytyy verkosta, matalan kynnyksen palveluista selä alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.

Arkeen voimaa -itsehoitoryhmän tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta parantaa heidän arkipärjäämistään. Ryhmässä käsitellään laajasti hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten liikunta, uni ja oman mielen käyttäminen. Ryhmätoimintaan hakeudutaan Pirkanmaan hyvinvointialueen Hyvinvointikioskin kautta: Tiina Raittinen etunimi.sukunimi@pirha.fi p. 050 437 1142.

AA-kerho kokoontuu Ylöjärven seurakuntakeskuksessa (Kirkkotanhuantie 1) sunnuntaisin klo 14.00. Pirkanmaan AA-kerhojen ajankohtaiset yhteystiedot ja kokoontumisajat löytyvät ryhmän verkkosivulta. 

Pirkanmaan NA-kerhon tapaamiset toteutuvat pääosin verkossa ja Tampereella. Na-ryhmän verkkosivulta löytyvät ajankohtaiset kokoontumisajat.

Mielikioskin hoitajat tukevat ylöjärveläisiä hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja elintapa-asioissa. Mielikioskilla tarjotaan myös vertaistukea ja ohjausta matalan kynnyksen toimintoihin, ja kioski tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa. 

Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät jatkossa www.pirha.fi

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Tietoa

mielenterveystalo

Mielenterveystalon juomisen hallinnan opas auttaa tarkastelemaan omaa alkoholin käyttöään ja työkaluja sen hallitsemiseen. 
Tutustu Mielenterveystaloon

omaolo

Omaolon valmennus auttaa alkoholin käytön hallitsemisessa. Valmennus vaatii vahvan tunnistautumisen.
Tutustu Omaolon valmennukseen

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tukee hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja. 
Tutustu EHYT-ry:n tukimuotoihin

Päihdelinkistä löytyy käytännön läheisiä tietoa päihteistä ja erilaisista riippuvuuksista, sekä tukea, testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu.
Tutustu Päihdelinkin monipuoliseen tarjontaan

Pelirajaton tarjoaa ongelmallisesti rahapelaaville ja heidän läheisilleen monipuolista tietoa ja vertaistukea. Tutustu Pelirajaton -palveluun

Toimintaa

lahella

Lähellä.fi -sivustolta löydät järjestöjen ja yhdistysten tarjoamaa toimintaa.

Lisää järjestöjä ja seuroja on koottu Ylöjärven kaupungin verkkosivuille.
Järjestöt ja vapaaehtoistyö

Päivitetty: 28.8.2023