Hyppää sisältöön

Päikky

Palvelu toimii Google Chrome-, Mozilla Firefox- ja Safari-selaimella.

Kaikissa Päikkyyn liittyvissä ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä lapsesi varhaiskasvatuspaikkaan.

Päikky-sovellus mahdollistaa huoltajien ja varhaiskasvatuspaikan välisen viestinnän ja se on varhaiskasvatuksen ensisijainen viestinnän väline.
Uusina asiakkaina teidän on aktivoitava tunnukset. Ohjeet tunnusten aktivoinnista saatte tutustumiskäynnillä varhaiskasvatusyksiköstä. Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Ohjeita huoltajille Päikky-sovelluksen käyttöön (pdf). Ohje on mahdollista lukea myös englanninkielisenä (pdf).

Viestit ovat nähtävissä tietokoneelta Päikky-ohjelmasta tai mobiililaitteeseen ladattavasta sovelluksesta: Päikky-huoltaja (pdf).

Päikystä lähetetään automaattisesti ilmoituksia ja muistutuksia huoltajalle (pdf). Voit valita erikseen haluamasi ilmoitukset lapsikohtaisesti.

Oletushoitoaika

Lapsen läsnä- ja poissaolotiedot tulee tallentaa mahdollisimman tarkasti Päikky -ohjelmaan. Näin pystytään turvaamaan lapsenne turvallinen arki ja riittävä ravinto päivän aikana. Selaimen kautta Päikky-ohjelmassa voi tehdä lapselle oletusaikasuunnitelman, jonka voi kopioida tuleville viikoille.
Muistathan kuitenkin muokata oletussuunnitelmaa mobiilissa mikäli hoitoajat muuttuvat tai tulee yllättävä poissaolo.

Läsnä- ja poissaoloista ilmoittaminen

Lapsen läsnäoloajat tulee korjata tai suunnitella aina edellisen viikon sunnuntaihin klo 24.00 mennessä. Lapsi kirjataan sisään varhaiskasvatukseen ja ulos NFC-tunnisteella. Perhepäivähoidossa hoitaja kuitenkin kirjaa lapsen sisään ja ulos. Nämä ajat siirtyvät toteumaksi Päikky-ohjelmaan.

Huoltajien tulee seurata suunnitelman tuntien käyttöä. Mikäli toteuman tunnit ylittyvät, tulee asia ottaa puheeksi varhaiskasvatuspaikassa ja tehdä uusi sopimus (palveluntarvemuutoslomake pdf) oman varhaiskasvatuspaikan esimiehelle. 

Toteutuneisiin tunteihin lasketaan äkilliset poissaolot esim. sairauspoissaolo. Vain työstä tai opiskelusta johtuvia poissa-  ja läsnäolomuutoksia voi tehdä Päikky-ohjelmaan lukkiutumisen jälkeen. Nämä muutokset tehdään varhaiskasvatuspaikassa.

Siirry Päikky-järjestelmään

Päikky-sovelluksen tietosuojaseloste (pdf)

Saavutettavuusseloste (pdf)

Päivitetty: 7.9.2022