Hyppää sisältöön

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työikäistä työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Vammaispalvelulaki on toissijainen ja asiakas saattaa olla oikeutettu päivätoimintaan jonkun muun lain nojalla (esim. kehitysvammalaki, mielenterveyslaki). Asiakkaan oikeus päivätoimintaan ensisijaisen lain perusteella selvitetään aina ensin.

Vaikeavammaisten lakisääteinen päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta eikä siitä makseta työtoimintarahaa.

Yhteystiedot

Holmi-Alakomi Marja
Sosiaalityöntekijä
03 565 28496 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-La
Kylliäinen Aitolkin
Sosiaalityöntekijä
03 565 28585 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan Per-Ö
Päivitetty: 23.6.2022