Hyppää sisältöön

Palhoniemi

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa 6 uutta lomarakennuspaikkaa suunnittelualueelle Palhoniemen lounaisrannalle. Loma-asumisesta on tavoitteena saada ympärivuotista ja tasokasta. Lomarakennuspaikkojen kokoluokaksi tavoitellaan noin 0,5 hehtaaria. Lisäksi osoitetaan käyttötarkoitus entisen huoltokodin rakennuksille.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.9.2020-2.10.2020 välisen ajan.

Kaavaa laatii: Ramboll Finland Oy, FM Minna Lehtonen (YKS 575) etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Ylöjärven kaupungin yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Helena Keva

Kaava-aineisto:

Kaavaehdotus 19.8.2020 (pdf)
Kaavaselostus, ehdotus 19.8.2020 (pdf)
Kaavaselostuksen liitteet, ehdotus 19.8.2020 (pdf)

Kaavaluonnos 18.3.2020 (pdf)
Kaavaselostus, luonnos 18.3.2020 (pdf)
Kaavaselostuksen liitteet, luonnos 18.3.2020 (pdf)

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 13.10.2020