Hyppää sisältöön

Palveluseteli asumispalveluun

Ylöjärvellä on käytössä palveluseteli, jota voi käyttää kehitysvammaisten tehostettuun (autettuun) asumispalveluun.

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksiaan hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Palvelusetelin myöntäminen

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua. Kaupunki myöntää asukkaille palvelustelin eli käytännössä maksusitoumuksen, jotta asiakas voi ostaa hänen tarvitsemansa palvelu. Kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voidaan käyttää.

Asiakas ostaa palvelun

Asiakas valitsee kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista haluamansa. Asiakas maksaa omavastuuosuutena mahdollisen palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelustelin välisen erotuksen. Lisäksi asiakas maksaa ateriakustannukset, ylläpitomaksun ja vuokran. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelustelin arvosta kuukausittain. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista yleensä kirjallisesti. Palvelusetelillä korvattavassa palvelussa lähtökohtana on palvelustelipäätöksessä määritelty käyttötarkoitus ja palvelun määrä.

Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä

Asiakkaalla ja potilaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen ja / tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintovirastolle (AVI). Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen tarkoitettu palveluseteli

Kehitysvammaisten henkilöiden tehostetun asumispalvelun palveluseteli on tarkoitettu kehitysvammalain mukaiseen ympärivuorokautiseen (autettuun) asumiseen. Palvelu sisältää kokonaisvaltaisesti ympärivuorokautiset palvelut ja tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen.

Kaupunki päättää palvelustelin myöntämisestä asiakkaalle. Asiakas tai hänen edustajansa voi hakeutua palveluun palvelusetelihakemuksella, joka on mahdollista tulostaa sivun alaosasta tai saada perusturvakeskuksesta.

Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palvelujen järjestämistä palvelusetelin avulla. Päätettäessä palvelun myöntämisestä kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka vaikuttavat palvelutelin myöntämiseen ja arvoon. Kaupungin työntekijä(t) arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja tarvittaessa myöntää palvelun.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuottajan tuottamien, palvelustelin sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Asiakas tai hänen edustajansa tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä.

Palvelusetelin arvot

  • Ympärivuorokautinen tehostettu asumispalvelu, palveluluokan mukaan 100 € - 280 €/vrk
  • Erikseen määriteltävissä oleva vaativa / erittäin vaativa tehostettu asumispalvelu, palvelusetelin arvo yksilöllinen. 
  • Palveluntuottaja voi periä pitkäaikaisesta asumisesta asiakkaalta omavastuuosuutena ateriakustannukset, ylläpitomaksun sekä vuokran.

Suosituksena omavastuuosuuksien määristä on Ylöjärven kaupungin perusturvalautakunnan määrittämät maksut kehitysvammaisen henkilön palveluista.

Palveluntuottajiksi hyväksytyt

Yritys Yksikkö Hyväksytty
Esperi Care Oy Hoitokoti Kastanja 13.7.2017
Mehiläinen Oy Omakoti Onni 12.6.2020

Yhteystiedot

Kylliäinen Aitolkin
Sosiaalityöntekijä
03 565 28585 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan Per-Ö
Tiihala Marketta
Sosiaalityön johtaja
050 561 1037
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 23.6.2022