Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon (lastensuojelulaki 1 §).

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä kun tarvitse apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen tai vanhemmuuteen.

Kaupungin tarjoamat palvelut ovat:

  • lasten-ja perheiden sosiaalityö
  • perheoikeudelliset palvelut
  • lapsi-ja perhekohtainen lastensuojelu

 


Sivu päivitetty 31.12.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi