Ylöjärven perhetukikeskus Kiirus

Ylöjärven perhetukikeskus Kiirus on Ylöjärven kaupungin ylläpitämä seutukunnallinen lastensuojelun päivystysyksikkö.

Kiiruksessa on 7 (+1) osastopaikkaa kiireellisesti sijoitetuille (LSL 38 §) 12 – 17 -vuotiaille nuorille. Sisarusten kohdalla alaikärajasta voidaan sovitusti poiketa.

Kiirus tukee kriisitilanteessa olevia nuoria ja heidän perheitään.

Yhteistyötä tehdään mm. sosiaalitoimen, koulun ja nuorisopsykiatrian kanssa. Tavoitteena on vahvistaa nuoren ja perheen voimavaroja kotiinpaluun mahdollistamiseksi kiireellisen sijoituksen jälkeen. Osastojakson aikana kartoitetaan nuoren tilanne, tehdään jatkosuunnitelma ja arvioidaan tukitarpeet.

Panostamme omaohjaajuuteen, selkeärakenteiseen arkeen ja perhetyöhön.  Osaamme verkostotyön ja läheisneuvonpidot.

Henkilökuntaan kuuluvat johtaja, vastaava ohjaaja, 5 ohjaajaa ja 2 yövalvojaa.


Sivu päivitetty 9.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi