Omaishoito

Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, joka on mahdollista järjestää kotona. Omaishoidon tukeen sisältyvät palkkio hoitajalle ja palveluina omaishoidon vapaat. Omaishoidosta on säädetty laissa omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006).

Omaishoidon tuesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa hoidettavan omaisen tai läheisen kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Omaishoidon tuen piirissä olevan henkilön hoitajan kanssa solmitaan toimeksiantosopimus. Omaishoidon lainsäädännössä sekä kaupungin omaishoidon kriteereissä on kerrottu hoitoa ja hoitajaa koskevista edellytyksistä.

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan sitä myönnetään kuntien tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

Yli 30-vuotiaiden omaishoidontuki kuuluu hoito- ja kuntoutumispalveluiden vastuualueelle (lue lisää). Alle 30-vuotiaiden omaishoidontuesta vastaa vammaispalvelut.
 

TIEDOTE:

Lasten ja nuorten omaishoidontuen arviointiin monialaista osaamista

Maaliskuussa 2017 aloitetaan moniammatillisen arvioinnin kokeilu lasten ja nuorten omaishoidontuen palvelutarpeen arvioinnissa.
Alle 18-vuotiaiden osalta  omaishoidontuen arviointiin osallistuu sosiaalityöntekijän lisäksi neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalveluiden osastonhoitaja. Asiantuntijalääkärinä arviointiin osallistuu tarvittaessa lastenlääkäri.
18-vuotta täyttäneiden tilanteiden arviointiin voivat tarvittaessa osallistua esimerkiksi vastuulääkärit, kuntoutusohjaajat ja fysioterapeutit.
Vastuu omaishoidontuen prosessista ja päätöksenteosta on vammaispalvelun sosiaalityöntekijällä.
Kokeilun on tarkoitus toteutua 1.4.-30.9.2017. Mikäli käytäntö on toimiva, mallia jatketaan.

 

 

 

 

 

 


Sivu päivitetty 12.3.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi