Omaishoito

Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, joka on mahdollista järjestää kotona. Omaishoidon tukeen sisältyvät palkkio hoitajalle ja palveluina omaishoidon vapaat. Omaishoidosta on säädetty laissa omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006).

Omaishoidon tuesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa hoidettavan omaisen tai läheisen kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Omaishoidon tuen piirissä olevan henkilön hoitajan kanssa solmitaan toimeksiantosopimus. Omaishoidon lainsäädännössä sekä kaupungin omaishoidon kriteereissä on kerrottu hoitoa ja hoitajaa koskevista edellytyksistä.

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan sitä myönnetään kuntien tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuki kuuluu hoito- ja kuntoutumispalveluiden vastuualueelle (lue lisää). Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuesta vastaa vammaispalvelut.

 

 

 

 

 

 


Sivu päivitetty 10.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi