Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat apua lapsen hoidossa tai muissa jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Ensisijaisesti palvelua annetaan lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi tilanteissa, joissa vanhempien toimintakyky on alentunut. Toissijaisesti palvelua annetaan vanhempien hoito- tai asiointikäyntien ajaksi.

Palvelu myönnetään lapsiperheille esimerkiksi seuraavien syiden perusteella:

 • raskaus ja lapsen syntymä
 • monikkoperhe
 • vanhemman uupumus
 • äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi
 • vanhemman sairastuminen tai loukkaantuminen
 • lapsen sairaus tai vamma
 • tuen tarve lapsen hoidossa ja kasvatuksessa
 • vanhemman tai sisaruksen välttämättömät asiointikäynnit

Palvelua ei myönnetä:

 • pelkkään siivoukseen
 • kuljetukseen
 • työn, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • korvaamaan päivähoitoa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aina määräaikaista ja se voi olla sekä tilapäistä että säännöllistä. Tilapäinen kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joilla on lyhytaikainen avun tai tuen tarve. Kotipalvelu katsotaan tilapäiseksi, kun palvelua annetaan kolmen kuukauden aikana enintään 15 tuntia. Jos kotipalvelun tarvetta on tätä enemmän, katsotaan palvelu säännölliseksi. Mikäli säännöllisen kotipalvelun tarve jatkuu yli kolme kuukautta, arvioidaan palvelutarve moniammatillisesti yhteistyössä perhettä tukevien muiden palveluiden kanssa. Tämän tarkoituksena on löytää perheen tarpeita parhaiten vastaava apu ja tuki silloin, kun kotipalvelun tuki ei ole riittävää.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista. Tilapäistä kotipalvelua on mahdollista saada myös neuvolan kautta palvelusetelillä.


Sivu päivitetty 17.5.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi