Nopean puuttumisen perhetyö

Perhetyö Nopsa

Kenelle ja missä tilanteessa?

Nopsa on suunnattu 7–17 -vuotiaille lapsille sekä heidän perheilleen. Tyypillisiä Nopsan asiakkaita ovat perheet, joissa on erimielisyyttä vapaa-ajanviettotavoista, keskusteluyhteys on perheessä poikki, lapsella on koulunkäyntivaikeutta, päihdekokeilua tai -käyttöä.

Mitä Nopsa on?

Nopsan palveluun kuuluu 1–6 perhetyöntekijän tapaamista perheen kotona sekä seurantasoitot 1 ja 3 kk:n kuluttua.

Tapaamiset sisältävät neuvontaa ja ohjausta. Kaikki perheenjäsenet pyritään ottamaan mukaan Nopsa-työskentelyyn, jotta koko perhesysteemi tulisi näkyväksi ja muutostyön kohteeksi.

Lähettävän tahon toivotaan osallistuvan ensimmäiselle ja viimeiselle tapaamiselle, jotta työskentelyssä olisi selkeä jatkumo.

Miten Nopsan asiakkaaksi päästään?

Nopsaan ohjaudutaan yhteistyökumppanin tekemällä lähetteellä tai perheen oman yhteydenoton kautta.

 


Sivu päivitetty 16.6.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi