Perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta

Perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsiperheiden sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Sekä perhetyö että tukihenkilötyöskentely ovat suunnitelmallista ja pitkäjänteistä perheiden tukemista. Päätöksen palvelusta tekee lapsen sosiaalityöntekijä.

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Perhetyöllä pyritään vahvistamaan perheen omaa toimintakykyä ja arjen hallintaa. Perheohjaajat auttavat perheenjäseniä parantamaan keskinäistä vuorovaikutustaan ja vahvistamaan sosiaalisia suhteitaan. Perhetyöllä pyritään ehkäisemään myös syrjäytymistä. Käytännössä perhetyö voi olla esimerkiksi keskusteluapua, mukana oloa arjen harrastuksissa, ryhmätoimintaa tai muuta perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaista ammatillista työtä.

Tehostetusta perhetyöstä puhutaan silloin, kun perhetyötä annetaan lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Ylöjärvellä perhetyön tiimissä työskentelee perheohjaajien lisäksi perheterapeutti lastensuojelun systeemisen toimintamallin mukaisesti. Systeemisessä toimintamallissa lastensuojelutyötä tehdään moniammatillisissa tiimeissä ja työskentelyä ohjaa perheterapeuttinen työote. Tärkeää on myös lapsen ja perheen osallistaminen sekä vaihtoehtojen miettiminen yhdessä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Kun perhetyössä pääpaino on vanhempien tukemisessa, painottuu ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa työskentely lapsen tai nuoren kanssa. Työskentely voi lapsen iästä ja tarpeista riippuen sisältää esimerkiksi keskustelua, tukea koulunkäynnissä, tutustumista harrastuksiin, itsetunnon vahvistamista, sosiaalisten tilanteiden opettelua, apua perheen vuorovaikutussuhteissa sekä tukea itsenäistymisessä.

 

 

 

 

 

 


Sivu päivitetty 17.5.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi