Työikäisten sosiaalityö

Asiakkaat voivat asioida sosiaalitoimen asiakaspalvelussa joko soittamalla (p. 03 565 28482) tai käymällä arkisin kello 8.15-10.00 ja 13.30-15.00. Asiakaspalvelu on päivittäin kiinni kello 10.00-13.30.
Työikäisten sosiaalityön vastaanotto ajanvarauksella. Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 12-13.

Työikäisten sosiaalipalveluissa otetaan 15.11.2019 alkaen käyttöön sähköiset hakemukset koskien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Verkkoasiointipalvelu on nimeltään Omapalvelu.
Lue lisää verkkoasioinnin sivulta.

Perusturvakeskus on Ylöjärven kaupungin sosiaalityön päätoimipiste. Perusturvakeskus sijaitsee kaupungintalon vieressä osoitteessa Kuruntie 10.

Työikäisten sosiaalityö

Työikäisten sosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja moniammatillista työtä, sosiaalisen ja taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevan täysi-ikäisen asiakkaan tai perheen kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.

Pääpaino on nuorten työttömien aikuisten ja toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden kanssa tehtävässä suunnitelmallisessa, asiakkaan tilannetta kohentavassa työssä.

Työikäisten sosiaalityössä tärkeää on asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen yhteistyössä asiakkaan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Työ- ja elinkeinokeskukset, Työvoiman palvelukeskus ja kaupungin työllisyyspalveluyksikkö sekä erilaiset terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimijat.

Palvelu sisältää

  • suunnitelmallisen ja kuntouttavan sosiaalityön erilaisissa arkielämän vaikeuksissa ja akuuteissa kriisitilanteissa.

Tarvittaessa sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman, joka perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin. Suunnitelmalla jäsennetään asiakkaan tilannetta, ja se sisältää toimenpiteet sekä mahdolliset palvelut tavoitteiden toteuttamiseksi.


Sivu päivitetty 30.12.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi