Työikäisten sosiaalityö

Työikäisten sosiaalipalvelut koronavirustilanteessa

Sosiaalipalveluiden toiminnassa otetaan huomioon valmiuslaki sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet.

Asiointi tapahtuu ensisijaisesti sähköisten asiointikanavien (Omapalvelu), puhelimen tai kirjallisen asioinnin avulla. Palveluista vastaavat työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse normaaleina puhelinaikoina, ma-ti ja to-pe klo 12-13 p. 03 565 30000.

Mikäli työntekijä arvioi henkilökohtaisen asioimisen välttämättömäksi, se on edelleen mahdollista kaupungin perusturvakeskuksessa. Neuvonnan tiloissa sijaitsevaa asiakastietokonetta on mahdollisuus käyttää rajoitetusti.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset sekä välitystiliasiat käsitellään normaalisti ja kiireelliset toimeentulotukea koskevat hakemukset priorisoidaan. Vahvistamme puhelimitse tarjottavaa ohjausta ja neuvontaa. Neuvontapuhelin 050 437 1283 palvelee ma-pe klo 9-15.

Sosiaaliviranomaisen välitöntä arviointia vaativat kriisitilanteet:

  • virka-aikana arkisin klo 8-16, p. 050 437 1301
  • virka-ajan ulkopuolella, p. 0500 625 990

Lisätietoja saa perusturvakeskuksen asiakaspalvelusta puhelimitse numeroista p. 03 565 30 000 tai p. 03 565 28482 arkisin klo 8.15-10.00 ja 13.30-15.00.
 

Työikäisten sosiaalityö

Työikäisten sosiaalipalveluissa on käytössä sähköiset hakemukset koskien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Verkkoasiointipalvelu on nimeltään Omapalvelu. Lue lisää verkkoasioinnin sivulta.

Työikäisten sosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja moniammatillista työtä, sosiaalisen ja taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevan täysi-ikäisen asiakkaan tai perheen kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.

Pääpaino on nuorten työttömien aikuisten ja toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden kanssa tehtävässä suunnitelmallisessa, asiakkaan tilannetta kohentavassa työssä.

Työikäisten sosiaalityössä tärkeää on asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen yhteistyössä asiakkaan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Työ- ja elinkeinokeskukset, Työvoiman palvelukeskus ja kaupungin työllisyyspalveluyksikkö sekä erilaiset terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimijat.

Palvelu sisältää

  • suunnitelmallisen ja kuntouttavan sosiaalityön erilaisissa arkielämän vaikeuksissa ja akuuteissa kriisitilanteissa.

Tarvittaessa sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman, joka perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin. Suunnitelmalla jäsennetään asiakkaan tilannetta, ja se sisältää toimenpiteet sekä mahdolliset palvelut tavoitteiden toteuttamiseksi.


Sivu päivitetty 15.4.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi