Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen maksaminen on siirtynyt Kelalle 1.1.2017

Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee sinulla olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan. Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoritumista ja ehkäistään syrjäytymistä.

www.kela.fi/toimeentulotuki 

Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten palveluiden toiminnassa otetaan huomioon hallituksen 16.3.2020 asettama Valmiuslaki sekä Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjeet. Poikkeustilanteen aikana asiointi suoritetaan pääsääntöisesti puhelimitse sekä kirjallisella asioinnilla koronavuriksen leviämisen varalta. Mikäli työntekijä arvioi henkilökohtaisen asioimisen välttämättömäksi, on asioiminen Ylöjärven perusturvakeskuksessa kuitenkin edelleen mahdollista. Neuvonnan tiloissa sijaitsevaa asiakastietokonetta on mahdollisuus käyttää rajoitetusti.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset sekä välitystiliasiat käsitellään normaalisti ja kiireelliset toimeentulotukea koskevat hakemukset priorisoidaan. Vahvistamme puhelimitse tarjottavaa ohjausta ja neuvontaa. Neuvontapuhelin p. 0504371283  ma-pe 9-15.

Lisätietoja saa perusturvakeskuksen asiakaspalvelusta puhelimitse numeroista p. 03 565 30 000 tai p. 03 565 28482 arkisin klo 8.15-10.00 ja 13.30-15.00.

Sosiaalityön asiantuntija

Päivi Katajisto, p. 03 565 28002

Sosiaaliohjaaja:

Sari Peltoniemi, p. 03 565 28625

Etuuskäsittelijät:

Susanna Noppa, p. 03 565 28488
Elisa Heinonen, p. 03 565 28396

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomakkeen voi tulostaa pdf-tiedostona sivun alaosasta tai pyytää lähettämään sen postitse.

Työikäisten sosiaalipalveluissa otetaan käyttöön sähköinen asiointipalvelu, Omapalvelu

Ylöjärven kaupungin työikäisten sosiaalipalveluissa otetaan käyttöön 15.11.2019 alkaen sähköiset hakemukset koskien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Hakemuksen tekijä saa päätökset sähköisesti ja myös lisäselvityspyynnöt on mahdollisuus lähettää asiakkaalle sähköisen asiointipalvelun kautta. Verkkoasiointipalvelu on nimeltään Omapalvelu. Lue lisää verkkoasioinnin sivulta.

> Omapalvelu

Käsittelyajat

Toimeentulotukihakemuksen lakisääteinen käsittelyaika on seitsemän arkipäivää (ma-pe)
Asian selvittäminen saattaa vaatia puhelinyhteyttä, lisäselvityksen toimittamista tai ajanvarausta.

Muutoksenhaku

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös perusturvalautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Perusturvalautakunnan päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.


Sivu päivitetty 20.5.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi