Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Anna palautteesi palvelusta täältä.

Vammaispalveluina järjestetään vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja. Tarkoituksena on edistää ylöjärveläisten vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä.

Vammaispalvelut ovat luonteeltaan toissijaisia. Erityispalveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Palveluita haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Vammaispalveluissa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu, Omapalvelu

Ylöjärven kaupungin vammaispalveluissa on otettu käyttöön 2.1.2017 alkaen sähköiset hakemukset koskien vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja taloudellista tukea, vaikeavammaisten kuljetuspalvelua sekä alle 30-vuotiaiden omaishoidon tukea. Hakemuksen tekijä saa päätökset sähköisesti ja myös lisäselvityspyynnöt on mahdollisuus lähettää asiakkaalle sähköisen asiointipalvelun kautta. Verkkoasiointipalvelu on nimeltään Omapalvelu. Lue lisää verkkoasioinnin sivulta.

Omapalvelu

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset

Tuomi Logistiikka Oy vastaa vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen tilaus- ja välityspalveluista. Tilausosoite on kyyti@tuomilogistiikka.fi, puhelinnumerot säilyvät ennallaan, samoin matkan tilaaminen tekstiviestillä.

1.2.2016 alkaen osa henkilökuljetuksista hoidetaan ns. suoraohjausautoilla. Asiakkaat tunnistavat suoraohjausautot Tuomi Logistiikan tunnuksista.

Ylöjärven perusturvalautakunta merkitsi kuljetusmuutokset tiedoksi kokouksessaan 26.1.2016.

Katso vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen ohjeet sivun alaosassa.

Kurussa käynnistyy 5.6.2019 kokeilu, joka koskee vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia. Kokeilu on osa Sitran koordinoimaa kehityshanketta, joka kestää syksyyn 2019 asti. Kokeilun myötä vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten tilausnumero muuttuu Kurun alueella. Ohje on sivun alaosassa.


Sivu päivitetty 28.5.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi