Kehitysvammaisten palvelut

Ylöjärven kaupungin vammaispalvelut toteuttaa sähköisen kyselyn ajalla 23.4.19-31.5.2019. Tarkoituksenamme on kartoittaa tällä hetkellä lapsuudenkodissaan asuvien kehitysvammahuollon asiakkaiden asumisen tuen- ja palveluntarpeita tulevaisuudessa. Kutsu on lähetetty kaikille peruskouluikäisestä ylöspäin.
Asumisen kyselyyn pääset tästä.

Jos kehitysvammainen ei saa riittävää tukea yleisten palveluiden puitteissa, voidaan palveluita järjestää erityishuoltolain ja -asetuksen nojalla.

Yleisimpiä kehitysvammaisten erityispalveluita ovat

  • Kuntoutusohjaus
  • Kehitysvammapoliklinikan palvelut
  • Asumispalvelut
  • Päivätoiminta
  • Työtoiminta

Kehitysvammahuollossa toteutetaan yksilöllistä palveluohjausta, jonka avulla pyritään löytämään kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Erityishuoltolain mukaisista palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma. Palvelutarpeen selvittämistä ja arviointia varten tehdään usein palvelusuunnitelma.

Kehitysvammaisten erityispalveluista saa tietoa kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Palveluihin haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Etsimme kehitysvammaisten perhehoitajia

Haluatko jakaa arkeasi kehitysvammaisen lapsen, nuoren tai aikuisen kanssa? 

Kehitysvammaisten perhehoito tarjoaa joustavia mahdollisuuksia; voit toimia perhehoitajana omassa kodissasi tai perhehoidettavan kotona. Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai tilapäistä. Perhehoitajana solmit toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa, sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat korvauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

 


Sivu päivitetty 17.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi