Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on kehitysvammaisen kehityksen, omatoimisuuden ja itsenäistymisen tukemista. Kuntoutusohjaaja on perheen palvelujen koordinoija, joka opastaa yleisiin ja erityishuollon palveluihin hakeutumisessa. Kuntoutusohjaaja toteuttaa yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa.

Varhaiskuntoutus

Kuntoutusohjaaja tukee ja ohjaa vanhempia lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä kuntouttaa lasta kotona ja päivähoidossa. Lisäksi hän tukee ja tarvittaessa ohjaa päivähoidon henkilöstöä.

Tavoitteena on leikin ja tehtävien avulla mm.

  • vuorovaikutustaitojen oppimisvalmiuksien luominen
  • toimintaan aktivoiminen
  • aistitoimintojen ja motoriikan kehittäminen
  • päivittäistaitojen harjoittaminen
  • lapsen ilmaisun kehittäminen

Kehitysvammaisten aikuisten kuntoutus

Kuntoutusohjaajan asiakkaina on myös aikuisia kehitysvammaisia, joita tuetaan itsenäisessä selviytymisessä. Kuntoutusohjaaja ohjaa tarvittaessa kehitysvammaista aikuista ja hänen perhettään.

Tavoitteena on mm.

  • tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestäminen asiakkaan kotona
  • päivittäisten toimintojen ylläpitäminen
  • ongelmatilanteiden selvittely
  • asiakkaan ja hänen perheensä valmentaminen elämänmuutoksiin.

Sivu päivitetty 20.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi