Työ- ja päivätoiminta

Työtoiminta on kehitysvammaisille tarkoitettua työnluonteista toimintaa toimintakeskuksessa, tuetussa työssä tai avotyössä.

Työtoiminnassa kehitysvammaiset ihmiset selviytyvät päivätoiminta-asiakkaita itsenäisemmin heille järjestetystä toiminnasta. Työtoiminnan perinteisiä töitä ovat mm. erilaiset käsityöt, askartelut ja alihankintatyöt. Työtoiminnasta voidaan maksaa työtoimintarahaa.

Tuetulla työllä ja avotyöllä tarkoitetaan kehitysvammaisen tavallisella työpaikalla tekemää työtä, johon työyhteisö ja työntekijä saavat tarvittavan ohjauksen työpaikan ulkopuolelta. Työtoiminnan ohjaus ostetaan Palvelutalosäätiö Kaksikolta.

Päivätoiminnan asiakkaat ovat sosiaalista, psyykkistä ja/tai fyysistä tukea tarvitsevia aikuisia. Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa, jolla tuetaan aikuisen elämän taitoja.

Työ- ja päivätoimintaan osallistutaan 1 – 5 päivänä viikossa.

Palveluihin haetaan kuntoutusohjaajan tai kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän kautta.

Mikkolan työtupa (työ- ja päivätoimintaa)

Mikkolantie 7, 33470 Ylöjärvi

ohjaajat 
p. 050 3904821
p. 050 501 6493

Rantaniityn ryhmä

ohjaaja p. 050 437 1231

Juuritien päivätoiminta

 ohjaaja p. 040 133 4547

Päivätoimintakeskus Huiske

Koivumäentie 1, 33470 Ylöjärvi

ohjaaja p. 050 390 4820

Avotyö ja tuettu työ

Palvelutalosäätiö Kaksikko
ohjaaja p. 050 572 3317


Sivu päivitetty 26.9.2016

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi