Vammaisten palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet

 • Kuljetuspalvelut
 • Henkilökohtainen apu
 • Palveluasuminen
 • Päivätoiminta
 • Asunnon muutostyöt
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • Sopeutumisvalmennus
 • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
 • Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
 • Muut mahdolliset tukitoimet ja avustukset

Lähtökohtana palveluja tai etuuksia myönnettäessä on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta. Pitkäaikaisena haittana pidetään vähintään vuoden kestävää haittaa.

Vammaiselle henkilölle laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään ne palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden asiakkaalle aiheuttamia haittoja ja esteitä.


Sivu päivitetty 31.12.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi