Asunnon muutostyöt, välineet, laitteet

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöitä myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimien, välttämättömien muutostöiden kohtuulliset kustannukset asunnossa ja asunnon välittömässä läheisyydessä. Asunnon muutostöinä voidaan korvata esimerkiksi asunnon ovien leventäminen, pyörätuoliluiskien rakentaminen, wc- ja pesutilojen muuttaminen sopiviksi, valaistuksen parantaminen ja keittiökalusteiden muutostyöt. Asunnon muutostöinä ei korvata asunnon peruskorjauksesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, mikäli on itse teettänyt muutostyöt. Hakemukseen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan myöntää asuntoon asennettavia välineitä tai laitteita esimerkiksi nostolaite, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat laitteet.

Hakemus asunnon muutostöistä tai asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista tehdään vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto haettavista muutostöistä ja vaikeavammaisuudesta.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa.

Korvauksena suoritetaan puolet em. välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuneista todellisesta kustannuksista.
Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan.


Sivu päivitetty 20.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi