Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessaan ja joka ei vammansa tai pitkäaikaisen sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua myönnetään enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointiin ja virkistykseen. Asiointimatkojen lisäksi voi saada välttämättömät työ- ja opiskelumatkat.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Ylöjärven kaupungissa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla.

Ylöjärven kaupunki on tehnyt sopimuksen Tampereen Logistiikan kanssa kuljetuspalveluiden järjestämisestä. Kuljetustenohjauskeskuksen KUOHKEEN toiminnassa on Ylöjärven lisäksi Ikaalinen, Kangasala, Nokia, Pirkkala ja Tampere. Kuljetustenohjauskeskus yhdistelee samaan aikaan samaan suuntaan kulkevien henkilöiden matkoja ja välittää tilaukset Tampereen Aluetaksille, josta matkat välitetään lähimmälle taksille tai invataksille. Matkat tulee tilata vähintään tuntia ennen matkan alkua KUOHKEEN puhelinnumerosta 03 565 34115. Matkat voi tilata myös tekstiviestillä numerosta 16460, sähköpostilla osoitteesta tilaus.kuohke@tampere.fi, internetin kautta osoitteesta www.tampere.fi/kuljetustenohjauskeskus.html tai tekstipuhelimella tekstipuhelinpalvelun kautta p. 010 02288.

Kuljetuspalveluohjeet ylöjärveläisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttäville asiakkaille löytyvät sivun alaosasta.

Kuljetustenohjauskeskus KUOHKE

Hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuslomakkeella joka löytyy sivun alalosasta ja joita saa myös perusturvakeskuksen vammaispalvelusta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan liikkumiseen liittyvä vaikeavammaisuus.
Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta.
Lisätietoja saa vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.


Sivu päivitetty 12.7.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi