Vaikeavammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työikäistä työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Vammaispalvelulaki on toissijainen ja asiakas saattaa olla oikeutettu päivätoimintaan jonkun muun lain nojalla (esim. kehitysvammalaki, mielenterveyslaki ). Asiakkaan oikeus päivätoimintaan ensisijaisen lain perusteella selvitetään aina ensin.

Vaikeavammaisten lakisääteinen päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta eikä siitä makseta työtoimintarahaa.


Sivu päivitetty 20.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi