Ikääntyneiden palvelut

Ylöjärvellä on otettu käyttöön ikäihmisten neuvontapuhelin, Ikäneuvo. Neuvontapuhelimeen 040 733 3949 vastataan arkisin klo 8.30–16.30

Yksilöllisesti yhteistyötä tehden

Ylöjärvellä ikäihmisten palveluihin kuuluvat mm. geriatriset palvelut, palveluohjaus ja sosiaalityö, muistisairaiden hoito ja kuntoutus, laitospalvelut, erilaiset palveluasumisen muodot, päivätoiminta ja lyhytaikaishoito sekä kotihoito tukipalveluineen. Omaishoito ja perhehoito ovat ikääntyneiden kotona asumisen palveluja.

Tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä kotona asumista niin pitkään kuin se on mahdollista toimintakyvyn puolesta. Kotona asumista autetaan monipuolisilla, monimuotoisilla ja joustavilla palveluilla asiakkaan yksilöllinen palvelutarve huomioiden; tässä tehdään yhteistyötä omaisten, läheisten ja eri toimijoiden kanssa (vanhustyön strategia 2013-2018).

Kaikki ikääntyneet kuntalaiset voivat tarvitessaan saada apua palvelujen hakemiseen ja niistä tiedon saamiseen Lähitorin neuvonnan kautta. Mikäli tarvitaan laajempaa palvelutarpeen selvittelyä, Lähitorin neuvonnan työntekijät auttavat ikäihmistä ja hänen läheisiään asiakasohjauksen piiriin.

Ikäihmisten neuvontapuhelin 040 733 3949

Ikäneuvo on Pirkanmaan 14 kunnan yhteinen, uusi ikäihmisten neuvontapuhelin, josta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin.

Soita numeroon 040 733 3949 niin etsitään yhdessä sinulle tai läheisellesi sopivia ratkaisuja. Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.30–16.30.

Puhelinneuvonnasta saat tietoa

  • kuntasi palveluista kotihoidosta palveluasumiseen
  • yksityisistä palveluista
  • asumisesta
  • kotiin saatavista palveluista
  • liikkumisesta
  • taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista
  • liikuntapalveluista
  • harrastusmahdollisuuksista ja
  • eläkeläisjärjestöistä.

Puhelu, myös jonotus, maksaa paikallispuhelumaksun (pvm) tai matkapuhelumaksun (mpm) verran. Matkapuhelumaksun määrä riippuu soittajan operaattorinsa kanssa tekemästä sopimuksesta.

Ikäihmisten neuvontapuhelinkokeilu on osa Ikäneuvo-hanketta.

Yhteinen ikäihmisten asiakasohjaus Pirkanmaalle

Pirkanmaalle kehitetään yhteistä ikäihmisten asiakasohjausta osana Ikäneuvo-hanketta. Asiakasohjaukselle on tarkoitus luoda yhteiset toimintamallit ja työvälineet. Työtä helpottavat hankkeessa luotavat Pirkanmaan yhteiset ikäihmisten palvelujen kriteerit. Kokeilussa myös selvitetään, minkälaista osaamista asiakasohjaajan työ vaatii sekä järjestetään tarvittavaa koulutusta.

Asiakasohjauskokeilussa luodaan eheä hoitopolku, joka ei katkea asiakkaan joutuessa sairaalaan eikä sieltä kotiutuessa sekä vähentää sairaalassa pitkäaikaishoitopaikkaan jonottamista. Asiakasohjaus on taho, joka kokoaa ja koordinoi asiakkaan palvelut ja on hänen tukena. Asiakasohjaaja on asiakkaan ääni.

Asiakasohjauskokeilussa Pirkanmaa jaetaan itäiseen ja läntiseen alueeseen, joille molemmille tulee oma toimipiste. Ylöjärvi kuuluu läntiseen alueeseen.

Esite kotihoidosta ja -kuntoutuksesta, geriatrian poliklinikasta sekä ennaltaehkäisevistä palveluista

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2019-2022


Sivu päivitetty 13.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi