Tiuravuoren asumispalvelut ja vanhainkotiasuminen

Tiuravuoren pitkäaikaishoidon osastot

Tarupirtti, p. 040 133 1520
Perttelintupa, p. 050 536 4119
Tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti Tiurala, p. 040 133 1527

Tiuravuoren palvelukeskuksessa on kaksi pitkäaikaishoidon osastoa, jotka ovat Tarupirtti ja Perttelintupa. Osastoilla on yhteensä 37 asukasta. Lisäksi Tiuravuoressa on tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti Tiurala, jossa on 20 asukaspaikkaa. Kaikissa yksiköissä on sekä yhden että kahden hengen huoneita, viihtyisät ruokailu- ja oleskelutilat. Tiuralassa on myös sauna.

Asukkaiden hyvinvoinnista ja huolenpidosta huolehtivat osastojen sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka pitää yhteyttä asukkaan läheisiin ja huolehtii hoidon jatkuvuudesta sekä tiedonkulusta. Asukkaiden hoiva perustuu yksilöllisesti tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Viriketoiminta ja hyvä ravitsemus ovat myös asioita, joihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tähän kuuluvat esimerkiksi erilaiset musiikki- ja lauluhetket, askartelu- ja toimintatuokiot, ulkoilu, koiraystävien vierailut, kampaajaopiskelijoiden käynnit, päiväretket vaikkapa torille ja yhteiset lukuhetket.

Osastonhoitajana toimii Kirsi Kuusi. Sekä ryhmäkodissa että pitkäaikaishoidon osastoilla on oma apulaisosastonhoitaja; Tiuralassa apulaisosastonhoitajan sijainen Varpu Anttila, Tarupirtissä Kaisu Syrjälä ja Perttelintuvassa Airi Hagelberg. Lääkäri käy osastoilla säännöllisesti kerran viikossa. Asukkaiden huolenpitoon osallistuvat myös heidän läheisensä mahdollisuuksien mukaan sekä viikoittain kuntohoitaja, askartelu- ja toiminnanohjaaja sekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Hoitotyötä tehdään siten moniammatillisen ryhmän voimin ja hyvässä yhteistyössä.

Osastoilla ja ryhmäkodissa kunnioitetaan Ylöjärven kaupungin vanhustyön arvoja, jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Vanhustyössä arvot tulevat esille erityisesti ikääntyneiden omatoimisuuden tukemisena, itsemääräämisoikeuden kunnioittamisena, yksilöllisten tarpeiden huomioimisena ja arvokkaan saattohoidon turvaamisena.

Palveluihin hakeutuminen

Palveluihin hakeudutaan oman alueen kotihoidon kautta.


Sivu päivitetty 6.6.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi