Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on tilapäishoidon ja pitkäaikaisen asumisen yksi muoto. Perhehoidossa ikäihminen asuu tilapäisesti tai pysyvästi perhehoitajan kotona. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoidossa on mahdollisuus osallistua perheen arkeen. Perhehoitoa voidaan jossain tilanteissa järjestää myös ikäihmisen omassa kodissa. Lyhytaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaiden pitämiseen.

Perhehoito sopii erityisesti ikäihmisille, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, turvattomuuden tunne tai iän tuoma hauraus. Perhehoidossa arkeen osallistuminen lisää elämänlaatua ja tukee toimintakykyä.

Perhekotien toiminta on valvottua ja se perustuu perhehoitolakiin (236/2015). Perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä ja heille järjestetään koulutusta ja muuta tukea. Ylöjärven kaupunki on mukana Pirkanmaan perhehoidon maakunnallisessa yksikössä, jonka kautta myös perhehoitokodit hyväksytään maakunnan listalle.

Lisätietoa perhehoidosta:
Pirkanmaan perhehoidon yksikkö
Ohjaaja Teija Repo, p. 040 801 9957, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ylöjärvellä perhehoitoon hakeudutaan hoito- ja kuntoutumispalvelujen työntekijöiden kautta (hakemus päivätoimintaan ja lyhytaikaishoitoon).

Lisätietoja saa Lähitorilta ja asiakasohjaajalta, p. 050 68133.

  

 


Sivu päivitetty 11.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi